Teksten en gedichten

  Op deze pagina vind u een grote selectie teksten en gedichten om uw rouwkaart persoonlijk te maken.

  Hieronder vindt u een selectie teksten voor de: 

  Tekstregel boven de kaart

   1. Wat nu...

   2. Adieu

   3. Op = op

   4. Verloren

   5. Sprakeloos...

   6. Eindelijk rust.

   7. Eindelijk vrij.

   8. Mijn hart huilt.

   9. Nooit meer pijn...

   10. Te snel, te vroeg

   11. Zomaar, ineens.

   12. "Ik kan niet meer"

   13. Niet te bevatten.

   14. Niet te geloven...

   15. De beer is geveld.

   16. Dag lieve allemaal.

   17. Ik ga naar huis ...

   18. Het is altijd anders.

   19. Ik ben er niet meer.

   20. Ongelijk geëindigd.

   21. Positief tot het laatst.

   22. En nu heeft hij/zij rust!

   23. Lief en leed gedeeld.

   24. Er viel niets te kiezen.

   25. Naar waarde geleefd.

   26. Uitgezeild, voor altijd.

   27. Van leven ga je dood.

   28. Het feest is afgelopen...

   29. Het ergste is gebeurd.

   30. Ik heb mijn best gedaan.

   31. Lief en wijs tot het einde.

   32. Een vechter tot het laatst.

   33. Woorden schieten tekort.

   34. Hij/zij had het leven zo lief.

   35. Zonder jou is alles anders.

   36. Aangeslagen en verbijsterd.

   37. Het leven helemaal geleefd.

   38. De vonk dooft, het vuur blijft.

   39. Liefde reikt over de tijd heen.

   40. Een familieband is verbroken.

   41. Eindelijk was daar de lente...

   42. Verwacht het onverwachte...

   43. Hij/zij zocht altijd haar eigen weg.

   44. Een mensen-mens is niet meer.

   45. Een bijzonder mens ging heen.

   46. Mijn lief is van mij weggegaan.

   47. Mijn troost is dat je er ooit was.

   48. Hij/zij hield intens van het leven.

   49. Hij/zij was uniek in onze familie.

   50. Zij/hij had talent voor het leven.

   51. Het boek is uit, het was prachtig.

   52. Wij zijn geschokt en sprakeloos.

   53. Soms grijpt de duisternis het licht.

   54. Een kleurrijk mens is heengegaan.

   55. Het leven is een prachtig avontuur.

   56. Blijvend is jouw warmte in ons hart.

   57. De hemel heeft er een ster bij gekregen.

   58. Binnen de vier zeeën zijn allen broeders.

   59. In al zijn/haar eenvoud was hij/zij groot.

   60. Het is mooi geweest. 

   61. Het leven is doorgeven...

   62. Stuurloos zonder baken.

   63. Bevrijd van tijd en ruimte.

   64. Nu is de stilte compleet.

   65. Doe goed en versaag nooit.

   66. Het leven ten volle geleefd.

   67. Voor alles is een juiste tijd.

   68. Alles is nu anders zonder jou.

   69. Er viel nog zoveel te genieten.

   70. Sterk als de dood is de liefde.

   71. In dienst van de verwondering.

   72. Het is goed zo – eindelijk rust.

   73. Het was mooi, het is goed zo.

   74. Na zoveel waken nu dan rust.

   75. Ik heb een mooi leven gehad.

   76. Wij zullen je missen, iedere dag.

   77. Een wakker mens is ingeslapen.

   78. Plotseling, maar vooral definitief

   79. In wezen is het leven een zucht …

   80. Eenvoud, kenmerk van het ware.

   81. Verdriet is de prijs van de liefde.

   82. Een markant persoon is niet meer.

   83. Wij kunnen het nog niet geloven ...

   84. In vertrouwen op het onbekende.

   85. De muziek was zijn lust en zijn leven.

   86. Het was een mooie dag om te reizen.

   87. De seizoenen van het leven voltooid.

   88. Terug naar de bron van eeuwig leven.

   89. Hij/zij heeft mij zoveel geluk gebracht.

   90. Zijn/haar grootheid lag in kleine dingen.

   91. Wie weet dansen ze boven ook wel ...

   92. Langzaam is het leven opgehouden ...

   93. Zijn/haar grootheid lag in kleine dingen ...

   94. De wil was er nog, de kracht niet meer.

   95. Het leven is overgegaan in herinneringen.

   96. De dood kwam onverwacht maar zacht.

   97. Van het begrensde naar het onbegrensde.

   98. Onze toekomst samen is anders bepaald.

   99. Vertrokken met vogels, wolken en winden

   100. Niet in de aarde begraven, maar in ons hart.

   101. Niet het vele is goed maar het goede is veel.

   102. Omdat er liefde is, bestaat er geen voorbij.

   103. Alles gaat voorbij en God is voorbij dit alles
                                              Theresia van Avila

   104. Vaar op de stroom van de vergankelijkheid.

   105. Vertrokken met vogels, wolken en winden ...

   106. Woorden schieten tekort en tranen overheersen.

   107. Liefde en vriendschap zijn de zin van ons bestaan.

   108. Bij ieder afscheid wordt een herinnering geboren.

   109. Een reis over de toppen en diepe dalen is voltooid.

   110. Het gebrandschilderde raam van zijn/haar leven is klaar.

   111. Sommige dingen zouden eigenlijk nooit mogen gebeuren.

   112. Je moet de dood aanvaarden voor je sterft.
                                      Bisschop Muskens

   113. Alles van waarde is weerloos.
                                    Lucebert

   114. Het werd, het was, het is gedaan.
                                    M. Vasalis

   115. Wat was, is geweest.
                                    A. Roland Holst

   116. Dank aan allen die ik
    dank verschuldigd ben.

   117. Noem de dood niet slecht
    als het leven goed is geweest.

   118. Verliezen is moeilijk en
    het voelt zo onrechtvaardig.

   119. Het is moeilijk te aanvaarden
    dat je weg bent van deze aarde.

   120. Vol van leven en geluk,
    nu ben je weg, alles is stuk

   121. Eeuwig gaat voor ogenblik
    Joost van den Vondel

   122. Hoezo waarom!
    Hoezo begrijpen!

   123. Leven is zorgen,
    zorgen is leven.

   124. Leven is eindig;
    echte liefde niet.

   125. Vaak te laat,
    maar nu te vroeg.

   126. Een licht gaat uit
    en schijnt niet meer.

   127. Een bijzonder leven
    een bijzonder mens

   128. Al jaren in zichzelf
    steeds verder van ons weg.

   129. Je was mijn maatje,
    je was mijn alles...

   130. Gisteren vol leven
    vandaag zo stil.

   131. Als leven lijden wordt
    is sterven een gewin.

   132. Zo sterk verbonden,
    toch splitst zich de weg.

   133. Mijn dag was mooi
    De nacht mag komen.

   134. De tijd gaat nu verder
    al is het zó anders…..

   135. Uit ons oog,
    maar nooit uit ons hart.

   136. Wie reist zonder doel
    komt nooit aan.

   137. Er is een tijd van komen
    en er is een tijd van gaan.

   138. Houden van is laten gaan,
    hoe moeilijk het ook is.

   139. Waar hij/zij niet meer is,
    zal hij/zij altijd blijven.

   140. Nooit te oud om te leven,
    altijd te jong om te sterven.

   141. Als iets liefs je verlaat,
    blijft nog altijd de liefde…..

   142. Hij leeft voort, geworteld
    in ons hoofd en in ons hart.

   143. Eén enkel ogenblik
    kan alles doen veranderen.

   144. Herinneringen verbinden
    wat het oog niet meer ziet.

   145. Voorgoed uit ons midden
    maar niet uit ons hart.

   146. Oud worden is een zegen
    Oud zijn valt tegen.

   147. Bedroefd door het leven,
    bevrijd door de dood.

   148. De mens is broos,
    het zijn de sporen die tellen.

   149. Het gevecht is zwaar
    als je niet kunt winnen.

   150. Iedere moeder is uniek:
    Zij was dat heel speciaal.

   151. Mijn leven was ten volle
    waard geleefd te worden.

   152. Je leven is uitgestippeld.
    mijn liefste is gestorven.

   153. Langzaam vliegt een vogel
    steeds verder weg, maar...

   154. Als het er echt toe doet
    schieten woorden tekort

   155. Wat op liefde gebouwd is,
    kent geen vergeten…..

   156. Leven begint en eindigt
    met volle overgave.

   157. Er zijn geen tranen genoeg
    voor dit plotselinge verlies.

   158. Je leeft om onderweg te zijn,
    niet om aan te komen.

   159. Het mensenleven is niet eeuwig
    maar het leven is eeuwig.

   160. Het wordt stil
    als er geen stem meer klinkt.

   161. Herinner mij zoals ik was,
    heel gewoon, heel bijzonder.

   162. Als je maar lang genoeg leeft
    schenkt De Tijd je het gelijk.

   163. De dood is niet erg
    als het leven goed is geweest.

   164. Waar onwetendheid heerst,
    is ware vrede onmogelijk.

   165. Het leven is een gunst
    maar hoe te leven is een kunst.

   166. De wereld is vol mensen........
    maar zoals jij was er niet één.

   167. Hij straalde vertrouwen uit
    en droeg dat op ons allen over.

   168. Iedereen keert uiteindelijk terug
    in zijn eigen thuishaven.

   169. Ingehaald door de tijd.
    Hij/zij vond het nog zo gezellig.

   170. In een zee van liefde geboren
    Op golven van liefde gestorven

   171. Je leven was een mooie melodie
    beleefd in goede harmonie.

   172. Gisteren geschokt en ontdaan,
    vandaag bedroefd en verslagen.

   173. Wij dachten dat het middag was
    maar plotseling viel de nacht.

   174. Als je te moe bent om te leven
    is eeuwige rust een zegen.

   175. En opeens zijn de kleuren dof en
    smaakt niets meer lekker.

   176. Als het niet kan zoals het moet
    dan moet het maar zoals het kan.

   177. Hij heeft zijn boeken opgeborgen
    en wandelt in de nieuwe morgen.

   178. Huil niet omdat ik er niet meer ben,
    maar glimlach omdat ik er was.

   179. Wat zo diep in je hart zit
    kun je door de dood niet verliezen.

   180. Toen kwam die onverwachte dag,
    die dag dat de stilte kwam.

   181. Mijn laatste groet is aan hen
    die mij kenden en die mij liefhadden.

   182. Aan alle geliefden een afscheidskus
    en alle bekenden een laatste groet.

   183. Groot is het gemis,
    mooi zijn de herinneringen die blijven.

   184. In harten te leven die wij achterlaten
    is niet te sterven.

   185. Van alles geleefd, van alles gedaan,
    laat mij nu maar rustig gaan.

   186. Het gemis dwingt ons na te denken
    over wat wij bezaten

   187. Hoe kunnen wij de dood begrijpen;
    wij begrijpen het leven nog niet eens.

   188. De dood is een kaars die uitgaat
    als de nieuwe dag aanbreekt.

   189. Zowel mooie als moeilijke zaken
    maken het leven de moeite waard.

   190. Een rusteloze geest is uiteindelijk
    losgeraakt van het afgematte lichaam.

   191. Groot is de leegte die hij/zij achterlaat
    mooi zijn de herinneringen die blijven.

   192. In de lentenacht heeft onze omarming
    een einde gekregen.

   193. Je kunt de wind niet veranderen,
    maar wel de stand van de zeilen.

   194. Alle goede herinneringen blijven,
    …… maar er komen geen nieuwe bij.

   195. Zijn/haar leven moeten wij loslaten,
    in ons leven houden wij hem/haar vast.
   196. Gebruik het uur, het is kort van duur,
    de tijd gaat vlug, keert nimmer terug!

   197. Alles is geregeld, het is tijd om te gaan
    en ik heb het op mijn manier gedaan.

   198. Woorden schieten te kort
    waar het liefste bezit herinnering wordt.

   199. Na de tranen van verdriet
    volgt de bemoediging van de herinnering.

   200. Voorbij zijn grenzen gestreden voor leven,
    maar ontwapend door de dood.

   201. Sterven is niet het einde,
    maar het begin van een blij en ander leven.

   202. Bezige handen en een sterke wil
    vielen na een bewogen leven stil.

   203. Alles gaat door.
    De ziel vindt zijn weg en leeft.

   204. De Nacht kan nog zo donker zijn,
    de Zon gaat altijd weer schijnen.

   205. Terug naar de natuur ...
    Naar waarde genoten.
   206. Je mag wel om mij huilen,
    maar niet blijven huilen.

   207. Niet waarlijk dood zijn zij
    die in onze harten leven.

   208. Leef de dag van vandaag
    alsof er geen morgen is.

   209. Leef vandaag,
    morgen kan alles anders zijn.

   210. Onze verbondenheid was
    heel bijzonder en dierbaar.

   211. Altijd samen in gedachten,
    in gedachten voor altijd samen.

   212. Ik vertrouw op de toekomst,
    wat die ook moge zijn...

   213. Om je heengaan treuren wij,
    om wat je was zijn wij dankbaar.

   214. Haar dans verstilt
    in een bewogen herinnering.

   215. Het eeuwige leven gaat schuil
    in het hart van de dood.

   216. Hij heeft vaste grond gevonden
    waarin zijn anker eeuwig rust.

   217. Sterven in vrede is:
    Met een gerust hart je ogen sluiten.

   218. Elke dag is een mooie dag
    om een nieuwe reis te beginnen.

   219. Heel bijzonder, heel gewoon,
    gewoon een heel bijzonder persoon.

   220. Na een lang en zorgzaam leven
    zijn zijn/haar taken volbracht.

   221. We lopen niet meer, we zweven.
    We stijgen boven ons mens-zijn uit.

   222. Nu denkt aan mij:
    de zon, de maan, de sterren en jij.

   223. Toen kwam die onverwachte dag,
    de dag dat de stilte kwam …

   224. Elke dag is een mooie dag,
    om een nieuwe reis te beginnen.

   225. Te snel voorbij, de vele dromen
    oneerlijk is het lot dat nu is gekomen.

   226. Ieder, die ik gekust heb,
    kus ik opnieuw – tot in de eeuwigheid.

   227. Na vele bergen te hebben overwonnen,
    geef ik mij nu gewonnen.

   228. Zelfs de dood krijgen we niet voor niets,
    het kost ons ons leven.

   229. De dood is onbegrepen
    zolang het onbegrijpelijk is te leven...

   230. Leven is weven,
    sterven is je werk uit handen geven.

   231. Het afscheid is definitief,
    maar de herinnering onuitwisbaar.

   232. De duisternis van het graf,
    is het ochtendgloren van een nieuwe dag.

   233. Toen kwam die onverwachte dag,
    de dag dat de stilte kwam …

   234. Want leven is: een ander niet vergeten
    en lichtend door de schaduw gaan.

   235. Er is een band die de dood niet kan verbeken,
    liefde en herinnering leven altijd voort.

   236. Je liefde, kracht, je warmte en je lach….
    we zullen je missen, iedere dag.

   237. Omdat er liefde is, bestaat er geen voorbij,
    in alle eeuwigheid ben jij...

   238. De duisternis van het graf
    is het ochtendgloren van een nieuwe dag.

   239. Als de zo zorgvuldig door het levenstapijt gevlochten
    dagen worden losgehaald, is er dan troost?

   240. Ik ben niet bang voor de dood,
    maar ik had nog wel wat langer willen leven.

   241. Afscheid nemen is met dankbare handen
    meedragen al wat herinnering is.

   242. Je liefde en je kracht, je warmte en je lacht...
    We zullen je missen, iedere dag...

   243. Niet de voorbije dagen zijn het leven,
    doch de dagen die men zich herinnert.

   244. Soms is er zoveel wat we voelen
    Maar zo weinig wat we kunnen zeggen...

   245. Bijzondere mensen sterven niet,
    zij gaan wel, maar blijven toch voor altijd.

   246. Want leven is: een ander niet vergeten
    en lichtend door de schaduw gaan.

   247. Niet de voorbije dagen zijn het leven
    doch de dagen die men zich herinnert.

   248. Degene die ik liefheb verlaat ik
    om degene die ik liefhad terug te vinden.

   249. De dood gaat niet over de dood
    maar over wat je met je leven hebt gedaan

   250. Hoe iets te zeggen, nu je er niet meer bent,
    hoe raken we aan jouw afwezigheid gewend?

   251. Haar hart klopte tot het laatst voor anderen,
    maar had geen kracht meer voor zichzelf.

   252. Het mooiste van het leven zijn de sporen
    van liefde die wij achterlaten als wij weggaan.

   253. Hij/zij was een gelukkige en tevreden mens.
    Hij/zij hield van het leven en vooral van ons.

   254. Als je geconfronteerd wordt met het lijden,
    baten mooie woorden niet.

   255. Dan straalt daar weer die ene ster
    Dus is onze ...... eigenlijk nooit weggegaan.

   256. Verhuizen is alles pakken en dan gaan.
    Sterven is gaan en alles laten staan.

   257. Vol liefde, zorgzaamheid en soms een traan.
    Tot op de grens van zijn aardse bestaan.

   258. De herinneringen aan jouw liefde en vertrouwen
    dragen wij in ons hart voor altijd mee.

   259. Treur niet dat ik je verlaten heb,
    ik hoop dat je blij bent dat je mij hebt gekend!

   260. De herinnering is het enige paradijs
    waaruit wij niet verdreven kunnen worden.

   261. Verbleven in vele verre landen,
    nu op weggegaan naar zijn laatste bestemming.

   262. Bewonderenswaardig was zijn/haar levenskracht.
    Groot was zijn/haar liefde voor haar dierbaren.

   263. Intens verdrietig om wat niet meer is en nooit meer zal zijn.
    Dankbaar voor wat was en altijd zal blijven.

   264. Hoe de wind waait in je leven kan je niet bepalen,
    maar hoe je de zeilen zet bepaal je zelf.

   265. Het mooiste zijn de sporen van de liefde
    die wij achterlaten als wij weggaan.

   266. Groot is de leegte en het verdriet.
    Mooi zijn de herinneringen die je achterliet.

   267. Dankbaar voor wat het leven mij heeft gegeven,
    heb ik het nu teruggelegd.

   268. Als een vriend zoveel goede herinneringen nalaat, sterft hij/zij niet echt.

   269. Het is minder erg om iets te verliezen wat je lief hebt, dan dat je het nooit hebt gehad.

   270. Nu je mijn handen niet meer aan kunt raken,
    raak je mijn hart nog duidelijker aan.

   271. Elke dag zonder jou is als een dag zonder bloemen;
    elke dag zonder jou kun je geen dag meer noemen.

   272. Toen ben je zomaar ingeslapen, stil en discreet,
    alsof je niemand wilde storen.

   273. Alleen door onze sterfelijkheid te omhelzen
    kunnen wij gelukkig worden in de tijd die we hebben.

   274. Zij, die wij liefhebben en die van ons zijn heengegaan
    zijn niet meer waar zij waren, maar altijd waar wij zijn.

   275. Ik heb een boek geleend uit de bibliotheek van het leven
    maar ik heb het nu terug moeten geven.

   276. Leven is eenzaam zijn,
    niemand kent de ander.
    Herman Hesse

   277. Leven is sterven;
    Sterven is leven.
    Franka Klein

   278. Durf te voelen dat je leeft
    en beleven wat je voelt.
    Yerli

   279. Het verlorene prijzen maakt
    de herinnering dierbaar.
    Shakespeare

   280. Zo na aan ons verwant
    Zo ver van ons gescheiden
    Ida Gerhardt

   281. Had ik je maar als kind gekend
    die nu mijn kind en moeder bent.
    M. Vasalis

   282. Misschien is het niet geheel waar,
    en zelfs dat niet….
    Multatuli

   283. En zo ging ik de horizon voorbij en
    kwam in het land van de dageraad.
    André Gide

   284. Niemand valt of hij valt in Uw handen
    en niemand leeft of hij leeft naar U toe.
    Huub Oosterhuis

   285. Of hij wil of niet, de mens vindt en
    aanschouwt zichzelf in alles wat hij ziet.
    Thaillard de Chardin

   286. Hoe onbereikbaar scheen het beloofde land,
    tenzij voor enkele zondagskinderen der fortuin.
    C. Busken Huet

   287. Liefde is het verlangen,
    om meer te geven dan
    te ontvangen.

   288. De tijd voorbij, zomaar
    en toch diep verbonden
    met de stem van ons hart.

   289. Als regendruppels wisten
    Hoeveel we je missen
    regent het de hele dag

   290. Langzaam is de schemer
    duisternis geworden en is zij uit het
    aardse leven weggegleden.

   291. Oud worden brengt met zich mee,
    in weemoed nalaten wat men
    in overmoed van plan was.

   292. Zolang wij leven blijft hij/zij leven
    Hij/zij is een deel van ons
    Zolang wij hem/haar herdenken.

   293. Als het leven geen waarden meer kent,
    dan is het onherroepelijk, pijnlijk en
    onvergetelijke afscheid aanvaardbaar.

   294. Donkere wolken werden doorbroken,
    daarom nog even van het licht
    des levens genoten.

   295. Ik ben moe van deze lange reis
    Al wat ik vraag is een rustige slaap
    en dromen van hen die ik lief heb.

   296. Het leven is een voortdurend afscheid
    maar wie van zijn herinneringen kan genieten, leeft tweemaal.

   297. Tijdig sterven,
    is de meest voorname vorm
    van zelfbehoud en waardigheid.

   298. O, wat moet ik missen
    wat moet ik iedere dag weer
    vaarwel zeggen en achterlaten
    Anna Enquist

   299. Bewaar één woord voor mij in
    Uw stilte, o wereld, wanneer
    Ik dood ben: Ik heb lief gehad”.
    Tagore

   300. Terneergeslagen moesten wij toezien
    hoe zij/hij ons huis verliet
    om niet meer terug te keren.

   301. In het leven lopen de zaken niet mis;
    ze gaan hooguit anders dan je verwacht,
    gepland of gehoopt.
    Katinka Price

   302. Het doek is gevallen.
    Na jaren en jaren van strijd
    heeft de pijn het alsnog gewonnen.

   303. Hij/zij is ons toch nog onopgemerkt ontgleden.
    Hij/zij keerde in, en ademde zo diep
    dat het weer leek of hij/zij alleen maar sliep.
    Jean Pierre Rawie

   304. Net zoals de sterke stroom van een waterval
    niet kan worden gekeerd, zo is ook de beweging van een mensenleven, onomkeerbaar.
    Boeddha

   305. Alle geluid dat nog van verre sprak
    verstierf - de wind, de wolken, alles gaat
    al zachter en zachter - àlles wordt zo stil......
    "de avond", Willem Kloos

   306. De dood beëindigt alles, behalve
    de herinnering aan wat wij tijdens ons
    leven tot stand hebben gebracht.
    Shandrasekhara Venkata Raman

   307. De lamp is leeg, de olie opgebrand
    De trom zwijg en de danser is gaan slapen
    Het vuur is dood, geen rook cirkelt mhoog
    De ziel is één met God en tweeheid is niet meer.

   308. Het leven van een mens is als een voetstap in het zand,
    die wordt weggevaagd als de vloed de grens verlegt tussen zee en strand.

   309. Kleine zorgen kun je delen
    maar er is een verdriet
    dat mensen niet kunnen helen
    en dat hoeft ook niet.

   310. In ons ben jij.
    In ons blijf jij.
    Van jou zijn wij.

   311. Het hart van de mens
    De bodem van de zee
    Beiden onpeilbaar

   312. stiller om de noord
    de wadden uitgewist
    ganzen onderweg

   313. Je bestaan een flits
    Je leven een vingerknip
    Een zucht op zondag.

   314. Ik kan niet geloven
    dat alle moeite vergeefs is
    en de dood het einde.

   315. Woorden schieten tekort
    wanneer het liefste bezit
    herinnering wordt.

   316. Wanneer het einde nadert
    is je grootste troost
    een nieuw begin.

   317. Ik heb tevreden geleefd,
    ik heb vrede met mijn lot
    en ik zal in vrede rusten.

   318. Er is geen toen, er is geen nu
    er is geen ik, er is geen jij
    alleen dat éne samen.

   319. Wat zo diep in je hart zit
    kun je door de dood
    niet verliezen

   320. Wie ergens valt,
    staat ergens anders weer op.
    Dat is de wet van het leven.

   321. Hij/zij stond vol in het leven
    had nog vele plannen
    maar verraste ons en iedereen.

   322. Als je geen dromen meer hebt
    en geen speelse gedachten,
    is je leven voorbij.

   323. Zoveel onvervulde dromen
    Zoveel onvervulde verwachtingen
    Zoveel verdriet.....

   324. Je was niet bang voor de dood,
    je had alleen nog graag
    een tijdje willen blijven.

   325. Te mogen leven is bijzonder.
    Het lijkt zo gewoon
    maar 't is een wonder

   326. Zij die wij liefhebben en verloren
    zijn niet meer waar zij waren
    maar altijd waar wij zijn.

   327. Prachtige jaren
    Niet treuren dat ze voorbij gingen
    Glimlachen dat ze er geweest zijn.

   328. Zoals ik kwam
    zoals ik ben,
    zoals ik ben geweest,
    zo ben ik heengegaan.

   329. "Moge al het leven,
    in de tijd gevangen,
    ontluiken tot een
    eeuwig bloeiende bloem"

   330. Daar is geen einde,
    daar is geen begin;
    het enig zijnde
    is wisseling

   331. Zo intens geleefd
    Zo abrupt voorbij
    Hij/Zij wilde nog zoveel
    en wij met hem/haar.

   332. Leef met de gedachte
    dat het begin geen einde is,
    maar het einde
    het begin van alles is.

   333. Het kaarsje is opgebrand,
    Het vlammetje gedoofd.
    Zijn/haar altijd bezige handen
    Hebben nu voorgoed rust.

   334. Wie luistert en rondkijkt,
    bewust en aandachtig
    vindt rust en geluk
    in de eeuwigheid.

   335. Bloemen
    leg ik op je graf
    en eenzaam
    ga ik weer heen.

   336. Voor hem een verlossing
    Voor anderen een groot verdriet…….
    Erg hard heeft hij gevochten
    Meer kracht was er niet.

   337. Wij zitten neer, de tranen stromen.
    Alle gedachten zijn verwoord
    Alle woorden zijn gesproken
    Het is tijd.
    D.L.

   338. Weggaan kun je beschrijven als
    een soort blijven.
    Niemand wacht want je bent er nog.
    Niemand neemt afscheid
    want je gaat niet weg.
    Rutger Kopland

   339. De dood is niets,
    ik ben slechts naar de andere kant.
    Ik ben mezelf, jij bent jezelf
    wat we ooit voor elkaar waren,
    zijn we nog steeds.
    Augustinus

   340. Als je je voet op de andere oever zet
    En het blijkt de hemel te zijn
    Als je dan door een hand wordt aangeraakt
    En het blijkt Gods hand te zijn
    Als je dan de muziek hoort
    En het blijken engelen te zijn
    Dan ben je niet heen gegaan
    Maar naar Huis gegaan.

   341. Vervangend weten
    Glijdend naar mist
    Was je vergeten
    Wat je ooit wist
    Nu er weer licht is
    Weet - voelen wij
    Is wat verricht is
    Als warm wassend tij.

   342. Zijn/haar lichaam gaf de strijd op
    zijn/haar geest bleef tot het
    einde toe onverwoestbaar.
    Zo blijft hij/zij bij ons.

   343. Je strijd is gestreden
    het leven was soms zwaar
    Maar jouw liefde
    houdt ons allen bij elkaar.

   344. Wij zitten neer, de tranen stromen.
    Alle gedachten zijn verwoord
    Alle woorden zijn gesproken
    Het is tijd

   345. Wat zo diep in het hart zit
    kun je door de dood niet verliezen.....
    De herinnering aan een bijzonder mens
    is geboren...

   346. Slechts over blijft de herinnering
    van hoe ik leefde op aarde
    en voor degene die achter blijft
    heeft dat de meeste waarde

   347. De één vindt hem/haar dapper
    De ander zegt: het is voorbij
    Een ander zwijgt stilletjes
    En de ander denkt: was hij/zij er nog maar bij.
    Leven is eeuwig en liefde onsterfelijk
    en de dood is slechts een horizon
    en een horizon is niets dan een grens
    aan ons gezichtsvermogen.

   348. Als een vogel in de blauwe lucht
    is opgevlogen voor zijn laatste vlucht
    kan het ook zo voor een mens vergaan
    als een eind komt aan zijn aards bestaan.
    R.

   349. Voor de zoon van de aarde
    is de dood op aarde het einde.
    Voor een kind van de geest echter
    is de dood slechts het begin van een stellige triomf.
    Kahil Gibran

   350. Zoals de vlinder aangetrokken door de zon
    ontstijgt aan haar cocon
    zo bevrijdt mijn ziel zich van het aards gewicht
    opgaand naar het eeuwig licht.
    E. Kübler-Ross

   351. Natuur verwondert, overdondert
    soms en laat in al haar rijkdom
    leegte na ……Leven
    is mensen en dingen
    omhelzen
    en weer loslaten

   352. De eeuwenoude gang
    van al wat komt en gaat,
    De eindigheid,
    die al wat leeft te wachten staat,
    Voor wie gelooft
    geeft dit geen zorgen of verdriet,
    Hem wacht de eeuwigheid,
    die rust in vrede biedt.
    Huub Matthee
  1. Normaal is niet gewoon (psychiater)

  2. Blij ben ik te hebben mogen leven,
   Te hebben zien leven en
   Te hebben mogen laten leven (apotheker)

  3. Het mensenleven is niet eeuwig,
   Maar het leven is eeuwig. (arts)

  4. Er was een hand die mijn hand leidde (Verloskundige)

  5. Inzicht uit doorzicht (radioloog).

  6. Uw Woord is een lamp voor mijn voet. (oogarts)

  7. De leegte is niet op te vullen. (tandarts)

  8. Hij heeft zijn lichaam ter beschikking gesteld van de wetenschap, zijn laatste bijdrage. (bioloog)

  9. Alles heeft zijn tijd (historicus)

  10. Ik heb de bodem bestudeerd en
   Daar wil ik aan toevertrouwd worden (geoloog)

  11. Kleurrijk was je leven (schilder)

  12. Ze regelen daar boven wel wat (octrooigemachtigde)

  13. Einde oefening (militair)

  14. Ik was in de gevangenis en
   Gij hebt mij bezocht. (Justitiepredikant)

  15. Altijd tussen hemel en aarde (zweefvlieger)

  16. Van ons weggevlogen (ornitholoog)

  17. Het vuur is uit...
   Alle warmte verdwenen (brandweerman)

  18. Het laatste woord is gesproken (jurist)

  19. Wie schrijft, blijft (columnist)
  1. Über allen Gipfeln ist Ruh
                           J.W. von Goethe

  2. Sage beim Abschied leise "Servus".

  3. Ich bin der Welt abhanden gekommen.

  4. Welches Kind hätte nicht Grund
   Über seine Eltern zu weinen ?

  5. Bist du bei mir, geh ich mit Freunden
   zum Sterben und zu meiner Ruh.

  6. Viele Wege führen zu Gott,
   einer davon über die Berge.

  7. Gemeinsame Tage, nicht weinen, dass sie vergangen
   sondern dankbar sein, dass sie gewesen.

  8. Lass die Waldesnacht mich wiegen,
   stillen jede Pein,
   und ein seliges Genügen
   saug ich mich den Düften ein.

  9. Das ist das Grösste,
   was den Mensch gegeben ist
   dass es in seiner Macht steht,
   grenzenlos zu lieben.
  1. So be it!

  2. As time goes by….

  3. Love in life is eternity

  4. Never a dull moment

  5. Only the good die young...

  6. Passed away quietly at home.

  7. If God orders, He gives…

  8. Only time can ease this pain.

  9. All is fair but this ain't fair at all...

  10. You were yust to good to be true

  11. In a dark time the eye begins to see…

  12. And it is in dying that we find eternal life.

  13. Old soldiers never die they just fade away.

  14. Those who love us,
   never really leave.

  15. Too short in our lives,
   forever in our hearts.

  16. Do not mourn my death,
   celebrate my life.

  17. Pretty flowers everywhere.
   Think of me and I'll be there.

  18. We are like a pinch of dust,
   on a windy day.

  19. Only true friends will leave
   footprints in our hearts.

  20. Why should I be out of mind
   because I am out of sight?

  21. Dream as if you'll live forever
   Live as if you'll die today.
  22. Death smile at all of us.
   All we can do is smile back.

  23. We miss you more this time, I think
   than all the times before.

  24. Life is what happens to you,
   when you are making other plans.

  25. I'm here with you, beside you|
   to guard you and to guide you

  26. If you enjoy walking
   you can see the colour of the wind.

  27. But death ca be a very positive event,
   the celebration of a good life.

  28. Went there where no one went before
   and never ever one came back.

  29. A pure haert and a clean conscience
   are as two wings attached to the soul.

  30. Say not in grief that she/he is no more,
   but say in thankfulness that she/he was.

  31. And, in the end, the love you take
   is equal to the love you make.

  32. I shall know why, when time is over,
   and I have creased to wonder why.
                             Emily Dickinson

  33. And ever has it been that loves know
   not its own dept until the hour of seperation.
                         Kahlil Gibran

  34. You're up there
   you're always with me
   smiling down on me.

  35. If you are really alive
   full of energy
   you can die happily.
                   Osho


  36. The sun sink beyond the dunes.....
   The earth breathes a deep draught
   of rest and sleep.

  37. When ever God closes a door on mankind,
   He opens a window in heaven
   so the light can shine forever!

  38. "Do not gently into that good night,
   old age should burn and rave at close of day,
   rage, rage against the dying of the light."
                               Dylan Thomas

  39. When God puts a burden upon us
   he lays his hand underneath
   so that the burden may not be too heavy for us.

  40. In the hand of God
   he has found peace.
   Our love is timeless,
   we shall meet again.

  41. If I could save time in a bottle
   I 'd save every moment with you
   I 'd save every day like a treasure and that, again,
   I would spend them with you

  42. For a long time they looked 
   at the river beneath them,
   saying nothing,
   and the river said nothing too,
   for it feld very quiet.......
                         A.A. Milne

  43. The words of Jesus
   "Well done good and faithful servant"
   express our feelings today.
   You have now heard these words
   and can share in the Master's happiness.
   We will always love you.
  1. Tout bonheur est une innocence.
                               Marguerite Yourcenar

  2. Je voudrais tant que tu te souviennes…

  3. Ne pleure pas.
   J'aime la vie.

  4. Ni regret du passé,
   ni peur de l'avenir.

  5. Seul le silence est grand;
   tout le rest est faiblesse.

  6. Laissez tomber sur moi
   Vos doux regards d'amour.
                 (Les feuilles mortes)

  7. Le coeur a ses raisons
   Que la raison ne connait pas.
                             B. Pascal

  8. Les morts ne sont pas partis,
   mais ils sont invisible.

  9. On ne voit bien qu’avec le coeur
   L’essientiel est invisible pour les yeux.
                A. de Saint Exupery

  10. Ne pleurez pas, 
   mais pliez les mains en priez.

  11. Qu'attends-tu d'une rose,
   pas son parfum, mais sa volonté de fleurir.

  12. Nous avons eu pour quelques temps
   de bons moments, de grands moments.

  13. On se demande parfois si la vie a un sens,
   puis on rencontre des êtres qui donne un sens a la vie.

  14. Je me souviens
   Des jours anciens
   Et je pleure.

  15. Tout savoir
   C'est tout comprendre
   C'est tout pardonner`
  16. La vie est un bien perdu
   Quand on n’a pas vécu
   Comme on l’aurait bien voulu

  17. Le vrai tombeau des morts
   n’est pas au cimétière
   mais au Coeur des vivants.
                              Jean Cocteau

  18. Le Seigneur est mon berger,
   rien ne saurait me manquer
   où il me conduit.

  19. Comme une biche soupire
   Après des courants d’eau
   Ainsi mon âme soupier après toi, ô Dieu!
   Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant
                                        Psalm 42:2-3

  20. Quand je ne serai plus là
   relâchez moi, laissez moi partir.
   Ne pleurez pas en pensent à moi.
   Soyez reconnnaissants pour les belles années.

  21. l'Eternel est mon Berger
   Je veux qu'on rie
   Je veux qu'on danse
   Je veux qu'on's'amuse
   comme des fous

  22. Tu as apprecié la vie
   Pris soin des autres - leur bonheur
   Entre nous, nous avons tout dit
   Nos coeurs seront ton demeure
   Merci
  1. Kracht naar kruis

  2. Niemand valt uit Gods hand.

  3. Als ik ontwaak, ben ik bij U.
                           Psalm 139 : 18

  4. De Heere zegene U en behoede U

  5. Here, Gij doorgrondt en kent mij.
                             Psalm 139 : 1

  6. Komt allen tot mij die moe en belast zijn

  7. Dit is de dag die mijn Heer heeft voorzien.

  8. Mij zal geschieden naar Zijn woord.

  9. Nooit kan 't geloof te veel verwachten.
                             Gezang 291

  10. Uw Woord is een lamp voor mijn voet.
                           Psalm 119

  11. Sterven is opgaan naar de tuin van de Heer.

  12. En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen.
                             Joh. 17 : 3

  13. Mijn hart is onrustig, tot het rust vindt in U.
                                 Aurelius Augustinus

  14. Des Here vertrouwelijke omgang is met wie Hem vrezen
                             Psalm 25 :14
  15. Hij/zij wachtte met hetzelfde geduld op God als Hij op hem/haar...

  16. Waar God van houdt,
   neemt hij vroeg tot Zich.

  17. En de heerlijkheid des Heren
   Omstraalde Hem …
                           Lucas 2 : 9

  18. Heer die mij ziet zoals ik ben,
   dieper dan ik mijzelf ooit ken.

  19. Toen antwoordde de Here:
   Ik ben het die er zal zijn
                             Exodus 3-14a

  20. Onrustig is ons hart, o Heer
   tot het rust in U.
                     Sint Augustinus

  21. Heer ik ben stil geworden,
   U hebt mijn ziel tot rust gebracht.

  22. Ik voel de winden Gods vandaag:
   vandaag hijs ik het zeil.

  23. Door de nacht, hoe zwart, hoe dicht,
   voert Hij mij in ’t eeuwig licht.

  24. Laat mij als kleine vogel schuilen mogen waar G’uw vleuglen om mij slaat.
                             Psalm 61 : 3

  25. Geslachten gaan, geslachten komen,
   Wij zijn in Zijn ontferming opgenomen.


  26. U moet niet zorgen dat u in de hemel komt,
   Maar dat de hemel in u komt.

  27. Van oudsher is God een schuilplaats
   Zijn armen dragen u voor eeuwig.
                             Deut. 33:27

  28. Door een nacht, hoe zwart, hoe dicht,
   voert Hij mij in 't eeuwig licht.

  29. Vrees niet, want ik heb u verlost,
   Ik heb u bij uw naam geroepen. Gij zijt Mijn.
                           Jesaja 41 : 3

  30. Ik zal opgaan naar het altaar van God
   naar God die mijn jeugd verblijdt.

  31. Zijn leven stond in dienst van de naaste.
   Hij zag in Jezus een groot voorbeeld.

  32. In Uw handen.

  33. In Christus ontslapen.

  34. Opgenomen in het Licht.

  35. Jezus is mijn Verlosser.

  36. Mijn genade is u genoeg.

  37. Mijn tijden zijn in uw hand.

  38. Wat de toekomst brengen moge...
                             Gezang 293

  39. Laat Heer Uw dienaar komen

  40. In paradisum deducant te angeli

  41. Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren
                                   Genesis 3:19

  42. Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe.

  43. Dan ga ik op tot Gods altaren.
                           Psalm 43 : 3 en 4 berijmd

  44. God is ons een schuilplaats.
                             Psalm 62 : 9b

  45. Rust mijn ziel, uw God is Koning
                             Gezang 179

  46. Ik laat u niet gaan,
   tenzij gij mij zegent.
                         Gen. 34;24

  47. Van U zijn alle dingen
   van U, mijn God alleen.

  48. Doe maar gewoon je best
   dan doet God de rest.

  49. Goed is het in stilte
   op de redding van de Heer te wachten.
                                  Jer. 3 : 26

  50. En nu, wat verwacht ik Here?
   Mijn hoop, die is op U.
                             Psalm 39:8

  51. In de palm van Gods hand
   kwam haar leven tot rust.

  52. Een leven kwam tot rust 
   in de palm van Gods hand.

  53. Wat er ook mag gebeuren,
   mij geleide des Heeren hand.

  54. Niet uit mijzelf ben ik gekomen
   Maar Hij heeft mij gezonden.
                             Joh. 8-42

  55. De liefde bedekt, ze gelooft,
   hoopt en verdraagt.
                           1 Corinthe 13

  56. Een mens kijkt naar daden,
   maar God weegt bedoelingen.

  57. Zo blijven dan:
   Geloof, hoop en liefde….
                           1 Corinthiërs 13

  58. Alle dingen hebben tijd
   maar Gods liefde eeuwigheid.
                             Gezang 267

  59. Uw hand op mijn schouder
   gaf mij rust en vertrouwen.

  60. Al zit ik in het duister,
   de Here zal mij tot licht zijn.
                           Micha 7:8b

  61. Alles heeft zijn uur en
   ieder ding onder den hemel zijn tijd.
                                Prediker 3:1

  62. Ik voel de winden Gods vandaag;
   vandaag hijs ik het zijl. 

  63. Wat de toekomst brengen mogen,
   mij geleidt des Heren hand.

  64. Langzaam uit dit leven weggegleden,
   God weet waarheen...

  65. Ken Hem in al uw wegen
   en Hij zal uw paden recht maken.
                           Spreuken 3:6

  66. Kom tot rust, mij ziel,
   de HEER is je te hulp gekomen.
                             Psalm 116 : vers 7

  67. Toch is er één die al dit vallen
   teder in zijn handen houdt.
                                   Rainer Maria Rilke

  68. Wie in de schaduw Gods mag wonen,
   hij zal niet sterven in de dood.
                                               Psalm 91

  69. Want de wijsheid dezer wereld
   is dwaasheid voor God.
                             1 Kor. 3:19a

  70. Ik heb vaste grond gevonden
   waarin mijn anker eeuwig hecht.

  71. Waar de Geest des Heren is,
   Daar is vrijheid.
                           2 Korinthiërs 3:17b

  72. In liefde met allen heb ik geleefd.
   In vrede met Christus ben ik heengegaan.

  73. Pater, in manus tuas commendo spiritum meum.
   Vader: in uw handen beveel ik mijn geest.
                          Lucas 23:46

  74. Een zee ruist voort in eindeloze deining.
   De zee waarin mijn ziel zichzelf weerspiegelt ziet.

  75. Gij hebt de mens onsterfelijk geschapen en hem tot
   een beeld gemaakt van Uw eigen eeuwigheid.

  76. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis,
   ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij
                             Psalm 23

  77. De Here zal uw uitgang en ingang bewaren
   van nu aan tot in eeuwigheid.
                             Psalm 121 : 8

  78. Aanvaard elkaar daarom ter ere van God,
   Zoals Christus U heeft aanvaard.
                             Romeinen 15 : 7

  79. Al Uw geboden zijn gerechtigheid,
   ik prijs Uw woord met juichende gezangen.

  80. Gelijk een vader zich ontfermt over de kinderen
   Ontfermt de Heere zich over hem.
                             Psalm 103 : 13

  81. En wandelt in al de weg,
   Die ik u gebieden zal,
   Opdat het u wel ga.
                             Jeremia 7:23

  82. Ik heb de strijd gestreden,
   de goede strijd van het geloof.
   Dit is de kroon van mijn leven.

  83. Niets werkelijks kan bedreigd worden,
   niets onwerkelijks bestaat.
   Hierin ligt de vrede van God.

  84. Wentel uw weg op de Here
   En vertrouw op Hem;
   En Hij zal het maken.
                             Psalm 37 : 5

  85. Als de Schepper
   een gehandicapte tot leven roept,
   heeft Hij zijn eigen bedoeling met deze mens.

  86. De HEERE is goed, Hij is ter sterkte in
   den dag der benauwdheid en Hij kent
   hen die op Hem betrouwen.
                             Nahum 1 vers 7

  87. Wie God vreest houdt het juiste midden ….
   Geen mens ter wereld is zo rechtvaardig als hij
   alleen maar goed doet en nooit verkeerd……
                             Prediker VII, 18-20

  88. Wat zou mijn hart nog liever wensen
   dan dat het juichend U ontmoet
   die leven zijt en leven doet.
                             Psalm 84

  89. Leg mij als een zegel aan uw hart
   Als een band aan uw arm
   Want sterk als de dood is de liefde.
                        Hooglied 8 : 6

  90. Waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen,
   daar woont Hij zelf, daar wordt zijn heil
   verkregen en 't leven tot in eeuwigheid.
  91. Wat is uw enige troost in leven en in sterven?
   Dat ik met lichaam en ziel, in leven en sterven
   van mijn trouwe Heiland Jezus Christus ben.

  92. Neem Heer mijn beide handen
   en leidt Uw kind
   tot ik aan de eeuwige stranden
   de ruste vind

  93. God staat aan het begin
   en Hij komt aan het einde.
   Zijn woord is van het zijnde
   oorsprong en doel en zin.
                             Gezang 1 vers 4

  94. ….. en niemand
   of hij heeft een naam bij U,
   En niemand valt of hij valt in Uw handen,
   En niemand leeft of hij leeft naar U toe…..
                           Huub Oosterhuis

  95. Dan zal de Schepper van mijn leven spreken
   En zeggen: zie, Ik roep u uit de tijd;
   En alle grenzen zullen openbreken
   Naar Zijn oneindig- en onmeetlijkheid.
                                  W.A.P. Smit

  96. Op Uwe morgen zult Ge ons halen.
   Wij ontstijgen aan dit aards bestaan,
   en gaan - uw hoge vensters stralen -
   recht op uw open huisdeur aan.
                             Gezang 394 vers 7

  97. In goede machten liefderijk geborgen
   verwachten wij getroost wat komen mag.
   God is met ons des avonds en des morgens,
   is zeker met ons elke nieuwe dag.
                                    Lied 398:7

  98. Hij brengt mij in een oase van groen,
   daar strek ik mij uit
   aan de rand van het water,
   daar is het goed rusten.

  99. Hoe dichter ik nader,
   het huis van mijn Vader
   Hoe meer ik neig
   naar het eind van de kreig.
                     P.A. De Genestet

  100. Prijs de Heer, mijn ziel,
   Prijs mijn hart, zijn heilige naam.
   Prijs de Heer, mijn ziel,
   Vergeet niet één van zijn weldaden.
                             Psalm 103

  101. Ik ben reizend naar die stad
   Waar Christus 't licht zal zijn
   Om eeuwig daar te zijn bij Hem
   Verlost van zorg en pijn.

  102. Alles heeft zijn uur
   en ieder ding onder de hemel zijn tijd;
   er is een tijd om te baren
   en er is een tijd om te sterven.
                                   Prediker 3:1,2

  103. Verheugd was ik toen ik hoorde:
   "Wij gaan naar het huis van de Heer"
   Verheugd ben ik nu onze voeten staan
   binnen de poorten, Jeruzalem.
                        Bedevaartslied van Davi

  104. Spreek Gij ’t woord, dat mij vertroosting geeft.
   Dat mij bevrijdt en opneemt in Uw vrede.
   Ontsteek de vreugde die geen einde heeft.
   Wil alle liefde aan deze mens besteden.

  105. Zolang wij leven, leven wij voor
   de Heer, en wanneer wij sterven,
   sterven wij voor de Heer.
   Dus of wij nu leven of sterven,
   wij zijn altijd van de Heer.
                        Rom. 14:8    

  106. Doch de God van alle genade
   die u in Christus geroepen heeft
   tot Zijn eeuwige heerlijkheid,
   hij zal u, na een korte tijd van lijden,
   volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten.
                      1 Petrus 5 vers 10

  107. Ik vond het zelf onbehoorlijk vroeg.
   Toch koesterde de Grote Kaarsendover
   een ander plan. Hij vond het mooi genoeg:
   Ik moest en zou de laatste grenspaal over.

  108. God is Liefde
   Liefde is God
   De essentie van alles

  109. De koers was gezet
   Na een zware storm
   Veilig in Gods haven.

  110. gisteren is voorbij
   morgen komt niet meer
   vandaag helpt God

  111. Ik legde mij en sliep
   Ik wist dat wie mij schiep[
   Voor mijn behoud zou waken

  112. Wentel uw weg op de Here en
   vertrouw op Hem,
   en Hij zal het maken.
                           Psalm 37:5

  113. Nu mag je rustig in Gods
   schaduw overnachten.
   Zijn liefde dekt je veilig toe.
                           Nel Benschop

  114. Aangaande de dagen onzer jaren
   Daarin zijn zeventig jaren; of,
   zo wij zeer sterk zijn tachtig jaren…..
                  Psalm, 90:10

  115. De HEERE zal uwen uitgang
   en uwen ingang bewaren
   van nu aan tot in eeuwigheid.
                                Psalm 121:8

  116. God heeft gegeven
   liefde in het leven,
   moed in het lijden,
   troost in het scheiden.

  117. Ruwe stormen mogen woeden,
   alles om mij heen zij nacht,
   God, mijn God zal mij behoeden,
   God houdt voor mijn heil de wacht.

  118. 't Hijgend hert, der jacht ontkomen,
   schreeuwt niet sterker naar 't genot
   van de frisse waterstromen,
   dan mijn ziel verlangt naar God.
                             Psalm 42 (ber.)

  119. Jeruzalem, mijn vaderhuis
   Mijn moederstad, wanneer
   Zal ik u zien? Wij zijn op reis
   naar en naar de Heer!
                             Gezang 265, Liedboek

  120. Mijn schild ende betrouwen
   Zijt Gij, o God, mijn Heer!
   Op U zo wil ik bouwen,
   Verlaat mij nimmer meer!

  121. Vrees toch geen nood!
   ’s Heren trouw is groot,
   en op ’t nacht’lijk duister,
   volgt het morgenrood.

  122. Als ge in nood gezeten
   geen uitkomst ziet,
   wil dan nooit vergeten,
   God verlaat u niet.

  123. Mijn hart sloeg over van ontroering
   en weer verscheen, als voorheen,
   Godheid, bezieling en vervoering
   en leven, liefde en geween.
                           A. Poesjkin

  124. In's levens droom en schemerschijn
   laat mij U geborgen zijn,
   wees in de schaduw van de tijd
   mijn licht, o liefdes werkelijkheid
                             Gezang 472 : 6

  125. Neem mijn leven, laat het, Heer
   toegewijd zijn aan uw eer.
   Neem mijn wil en maak hem vrij,
   dat hij U geheiligd zij.
                         Gezang 473:1 en 5

  126. En, wijze Loods, als ik het waag
   en weer mijn zeilen hijs,
   nu 'k voel de winden Gods vandaag .....
   leid Gij mij op mijn  reis!

  127. In Zijn oneindige goedheid
   heeft Onze Lieve Heer geen
   grenzen gesteld aan wat mensen
   zichzelf wijs kunnen maken.
                   K. van het Reve

  128. Als het lichaam niet meer wil
   en het leven wordt een lijden,
   kan men dankbaar zijn
   dat God het komt bevrijden.

  129. Vanaf het einde van de aarde
   roep ik u om hulp,
   want ik bezwijk!
   Help mij de rots te beklimmen
   die te hoog is voor mij.
                             Psalm 61 :3

  130. Wat ben je bedroefd mijn ziel,
   En onrustig in mij.
   Vestig je hoop op God,
   Eens zal ik hem weer loven,
   Mijn God die mij ziet en redt.
                     Psalm 42 : 6

  131. God zelf zal men hen zijn.
   Elke traan in hun ogen zal Hij drogen.
   De dood zal er niet meer zijn;
   rouw, jammer en pijn
   zullen niet langer voorkomen.
   De dingen van vroeger zijn voorbij.
                             Openbaring 21 : 4

  132. Hij twijfelde niet aan Gods belofte;
   zijn geloof liet hem nooit in de steek,
   hij werd er alleen maar in gesterkt.
   Zo bracht hij eer aan God;
   hij was er diep van overtuigd dat God bij
   machte was te doen wat hij had beloofd.
                             Romeinen 4 : 20, 21

  133. ‘k Wil U, o God, mijn dank betalen,
   U prijzen in mijn avondlied.
   Het zonlicht moge nederdalen,
   maar Gij, mijn Licht, begeeft mij niet.
   Eens aan den avond van mijn leven
   breng ik, van zorg en strijden moe,
   voor elke dag, mij hier gegeven,
   U hoger, reiner loflied toe.

  134. Heer,
   er valt geen blad van een boom 
   buiten U om.
   U bent aanwezig in alle leven
   en in de loop der dingen.
   U weet van mijn vreugden,
   van mijn beproevingen
   en van mijn tranen.
   Laat die gedachte
   mijn troost zijn.
   U raapt op wat is gevallen
   en maakt het nieuw.

  135. De eeuwenoude gang
   van al wat komt en gaat,
   De eindigheid,
   die al wat leeft te wachten staat,
   Voor wie gelooft
   geeft dit geen zorgen of verdriet,
   Hem wacht de eeuwigheid,
   die rust in vrede biedt.
                     Huub Matthee

  136. Het is waar, de dood kunnen wij niet ontgaan,
   dat is ook niet erg.
   Want dan begint de grote logeerpartij
   bij een gastheer, die zo boeiend is,
   dat de tijd volledig stil gaat staan en eeuwig wordt.
                           Godfried Bomans

  137. Wees mij een rots tot mijn bescherming,
   Zodat ik altijd weer
   Bij u U kan schuilen Heer.
   Want U, mijn God, U bent mijn vesting,
   U zult in al mijn vrezen
   Mijn rots en redder wezen.
                           Psalm 71 : 2

  138. In droefheid gedenken wij zijn sterven
   In dankbaarheid zijn liefde van
   man, vader, vriend en medemens.
   In vreugde de vervulling van zijn
   bestemming in eeuwigheid
   bij onze Schepper, God de Heer.

  139. Aan het eindpaal van de tijden
   ziet ons oog de geest van 't kwaad,
   moe geworsteld en ontwapend,
   tot geen afval meer in staat.
   Als de Here God in ons allen
   en in allen alles is ,
   zal het licht zijn, eeuwig licht zijn
   licht uit licht in duisternis.
               Lied 292 Liedboek der Kerken

  140. 'k Zal dan gedurig bij U zijn,
   In al mijn noden, angst en pijn;
   U al mijn liefde waardig schatten,
   Wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten.
   Gij zult mij leiden door Uw raad,
   O God, mijn heil, mijn toeverlaat;
   En mij, hiertoe door U bereid,
   Opnemen in Uw heerlijkheid.
                         Psalm 73 vers 12

  Aanhef rouwkaart

  Algemene aanhef

  1. Heden overleed …

  2. Thuis is overleden …

  3. ……… is dood.

  4. Zo maar uit ons leven ...

  5. In liefde gedenken wij...

  6. Mijn liefste is gestorven.

  7. Gestorven: mijn/onze lieve…

  8. Rustig weggegleden uit het leven.

  9. Dierbaren melden dat is overleden …

  10. In alle rust is overleden mijn/onze…

  11. Strijdbaar tot het einde overleed ...

  12. Heden verloren wij onze geliefde ...

  13. Plotseling niet meer in ons midden.

  14. ....(naam) is overgegaan naar het Licht.

  15. Wij treuren om het verlies van mijn/onze......

  16. Wij nemen afscheid van mijn/onze ….

  17. Verslagen staan wij stil bij het overlijden van ...

  18. Langzaam gleed hij/zij van ons weg mijn/onze.....

  19. Wij hebben afscheid moeten nemen van mijn/onze…..

  20. ...... is aan zijn laatste vlucht begonnen.

  21. Groot is het verdriet na het overlijden van mijn.......

  22. Uit het aardse leven is heengegaan mijn/onze......

  23. Vandaag is kalm en rustig ingeslapen mijn/onze......

  24. Door de Poort van de Dood is gegaan mijn/onze.........

  25. In zijn/haar slaap is rustig overleden mijn/onze….

  26. Thuis is rustig in zijn slaap overleden mijn/onze…..

  27. Betreurd wordt het overlijden van mijn/onze......

  28. Volkomen onverwacht is ons ontvallen mijn/onze...

  29. Wij laten u weten dat op .... is overleden mijn/onze....

  30. Zachtjes is hij/zij uit dit leven gevlogen mijn/onze....

  31. Bij het opgaan van de zon is overleden mijn/onze....

  32. De herinnering aan een bijzonder mens is geboren.

  33. Onze lieve ...... is vredig uit ons midden weggegleden.

  34. Met liefde hebben wij afscheid genomen van mijn/onze ....

  35. Woorden schieten tekort bij het overlijden van mijn/onze....

  36. Op ..-jarige leeftijd is voor eeuwig ingeslapen mijn/onze…..

  37. Op een stralende lentedag ging van ons heen mijn/onze.....

  38. Op aarde gestorven, geboren in de geestelijke wereld.

  39. In zijn/haar …ste levensjaar is van ons heengegaan mijn/onze…..

  40. In de schemering van haar leven is rustig weggegleden mijn/onze.....

  41. Met een knipoog naar het leven nam hij/zij afscheid van ons.

  42. Wij hebben mijn/onze …… moeten loslaten.

  43. Wij zijn ontroerd door het overlijden van mijn/onze…..

  44. Totaal onverwacht is uit ons leven weggerukt mijn/onze .....

  45. Zomaar, zo plotseling weggegleden uit ons leven mijn/onze…..

  46. Veel te snel is een einde gekomen aan het leven van mijn/onze…

  47. Heden heeft op waardige wijze afscheid genomen mijn/onze.....

  48. Te vroeg hebben wij afscheid moeten nemen van mij/onze…..

  49. Wij hebben veel te vroeg afscheid moeten nemen van mijn/onze.....

  50. Moegestreden heeft ......(naam) de regie uit handen moeten geven.

  51. Veel te vroeg, maar omringd door liefde, is in ons bijzijn overleden mijn/onze.....

  52. Met liefde hebben wij afscheid genomen van mijn/onze ....

  53. In het zicht van zijn/haar pensionering is geheel onverwacht overleden mijn/onze.....

  54. In besloten kring hebben wij afscheid genomen van mijn/onze….

  55. Geheel in zijn/haar stijl hebben wij afscheid genomen van mijn/onze…

  56. Geheel in zijn/haar eigen stijl is stilletjes van ons heengegaan mijn/onze...

  57. Na een kunstzinnig leven is (onverwacht) overleden mijn/onze…..

  58. Na een langzaam afnemende gezondheid is overleden mijn/onze......

  59. Vandaag overleed mijn vrouw/man na een zeer gelukkig huwelijk mijn…….

  60. Vandaag is onherroepelijk van ons vertrokken …….

  61. Verlangend naar het einde is zacht en kalm van ons heengegaan mijn/onze...

  62. Na een schitterend leven is overleden mijn/onze .....

  63. Na een indrukwekkend afscheid liet papa/mama het leven los.

  64. Na een rijk en dienstbaar leven is rustig ingeslapen mijn/onze….

  65. Na en rijk en voltooid leven nemen wij afscheid van mijn/onze......

  66. Na een lang en vruchtbaar leven is van ons heengegaan mijn/onze .....

  67. Na een mooi en liefdevol afscheid is op ..... (datum) overleden mijn/onze......

  68. Na een rijk en schilderachtig leven beging hij/zij nu aan zijn/haar laatste reis.

  69. Na een rijk leven vol liefde en vriendschap is van ons heengegaan mijn/onze…..

  70. Na een veelzijdig en welbesteed leven is onverwacht overleden mijn/onze….

  71. Na een lang en prachtig leven hebben wij afscheid genomen van mijn/onze.....

  72. Na moeilijke jaren van geestelijke achteruitgang hebben wij voorgoed afscheid genomen van mijn/onze…

  73. Gedragen door de liefde van velen is overgegaan naar een andere wereld mijn/onze....

  74. Na een goed leven en een korte strijd hebben wij afscheid genomen van mijn/onze ……

  75. Na een lang leven vol zorg en aandacht voor de ander is, thuis in zijn/haar vertrouwde omgeving overleden mijn/onze...

  76. Na een leven vol van energie is op zeer hoge leeftijd van ons heengegaan mijn/onze……

  77. Na een lang en zoekend leven vond hij/zij eindelijk rust en vrede. 

  78. Na een intens en bewogen leven is, te midden van haar dierbaren, overleden mijn/onze ....

  79. Na een arbeidzaam leven is (geheel onverwacht) van ons heengegaan/is overleden mijn/onze......

  80. Na een leven waarin zowel geluk als verdriet zijn/haar deel werd, is rustig ingeslapen mijn/onze.......

  81. Na een intens, kleurrijk en dynamisch leven is overleden mijn/onze……..

  82. Na een leven vol kracht en inspiratie is tot ons grote verdriet overleden mijn/onze....

  83. Na zijn levensbalans te hebben opgemaakt is (vredig) van ons heengegaan mijn/onze .......

  84. Na een voltooid leven heeft afscheid van ons genomen mijn/onze......

  85. Na een voltooid leven is rustig op reis gegaan naar het Hele Al mijn/onze…..

  86. Na een waardevol en intensief leven hebben wij in alle rust liefdevol afscheid kunnen nemen van mijn/onze…..

  87. Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, behulpzaamheid en liefde is van ons heengegaan mijn/onze….

  88. Na een leven van opbouwen en verwondering, aandacht en overgave is in alle rust en vrede overleden mijn/onze……

  89. Na een lang leven vol zorg en aandacht voor de ander is, thuis is zijn/haar vertrouwde omgeving overleden mijn/onze...

  90. Na een lang en blijmoedig leven is ….. te midden van zijn kinderen en kleinkinderen rustig ingeslapen/gestorven.

  91. Na een blijmoedig leven, vol liefde voor anderen, is van ons heengegaan mijn/onze.......

  92. Na een periode van afnemende vitaliteit is toch nog onverwacht overleden mijn/onze.....

  93. Na een paar laatste moeilijke maanden is in volle berusting en grote tevredenheid over een goed en lang leven ingeslapen mijn/onze…….

  94. Na jaren waarin zijn/haar levenskaars steeds zwakker ging branden, is op ...... (datum) vredig ingeslapen mijn/onze....

  95. Blijmoedig, vol vertrouwen op een weerzien met velen en dankbaar voor een lang en gelukkig leven is vredig ingeslapen mijn/onze……

  96. Op indrukwekkende wijze heeft afscheid genomen van zijn dierbaren mijn/onze.....

  97. In liefde met hem/haar en met elkaar verbonden, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze....

  98. Je hebt genoten van het leven en wij van jou. (Geheel) onverwacht heb je ons voorgoed verlaten.

  99. Vandaag 00-00-2... is ..........(naam) zachtjes weggegleden uit onze wereld en geschiedenis geworden.

  100. Rustig en gesteund door haar kinderen en kleinkinderen is op ..jarige leeftijd ingeslapen onze…..

  101. Zonder dat iemand het heeft aan zien komen is plotseling overleden mijn/onze.....

  102. Met pijn in ons hart delen wij u mede dat de dood ons gescheiden heeft van …..

  103. Gekomen tot de leeftijd der sterken is zacht en kalm overleden mijn/onze ....

  104. Gehuld in de warmte van wie haar liefhadden is overleden mijn/onze…..

  105. Rustig en heel natuurlijk is in haar slaap overleden mijn/onze …..

  106. Toen de zon onderging is te midden van zijn/haar gezin heel rustig heengegaan mijn/onze..

  107. Er is een einde gekomen aan het leven van mijn/onze……

  108. In de kracht van zijn/haar leven ging totaal onverwacht van ons heen mijn/onze.....

  109. Verlangend naar het einde is zacht en kalm van ons heengegaan mijn/onze…..

  110. Totaal onverwacht en veel te vroeg is zomaar uit ons leven verdwenen mijn/onze….

  111. Op ......dag 00-00-200? is geheel onverwacht overleden mijn/onze ......

  112. Op de leeftijd van ... jaar is van ons heengegaan/is overleden mijn/onze......

  113. Op ..-jarige leeftijd is, zonder lijden of ziekbed, plotseling overleden mijn/onze.....

  114. Op 00-00-2... is mijn/onze ......... over de drempel van de dood gegaan.

  115. In de vroege ochtend van …….. (datum) heeft mijn ……….. voorgoed rust gevonden.

  116. Tot het einde toe zelfstandig, het leven in eigen hand houdend, is rustig ingeslapen mijn/onze....

  117. Te midden van familie en vrienden is overleden mijn/onze…..

  118. Te midden van haar gezin dat haar zo lief was en dat zij altijd met veel zorg en toewijding omgaf, is overleden mijn/onze ……

  119. Te midden van allen die haar lief waren, is rustig ingeslapen mijn/onze…….

  120. Tijdens de uitoefening van zijn geliefde sport is plotseling overleden mijn/onze .....

  121. Omringd door liefde en warme gedachten van zijn/haar naaste familieleden is vredig ingeslapen mijn/onze ....

  122. Omringd door de mensen die haar het meest nabij waren, is in alle rust overleden mijn/onze…..

  123. Toch nog onverwacht heeft mijn/onze lieve ……(naam) het tijdelijke vaarwel gezegd en het eeuwige omarmd. Wij zijn dankbaar voor alle liefde en zorg.

  124. Intens dankbaar voor de onvoorwaardelijke liefde die zij ons heeft geschonken, delen wij u verdrietig mede, dat na een afnemende gezondheid is overleden mijn/onze …..

  125. Hij zat nog vol plannen voor jaren, maar het heeft niet zo mogen zijn. Geheel onverwacht is ons ontvallen mijn/onze ....

  126. Nog volop in het leven en bruisend van energie hebben wij met intens verdriet, geheel onverwacht afscheid moeten nemen van mijn/onze.....

  127. Met heel veel bewondering en respect voor zijn/haar kracht en doorzettingsvermogen, is nu de tijd gekomen om afscheid te nemen van mijn/onze .....

  128. Dankbaar voor een leven dat in het teken stond van goedheid, eenvoud een eerlijkheid, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze.....

  129. Met grote bewondering en dankbaarheid voor wie hij/zij voor ons was nemen wij met verdriet afscheid van mijn/onze…..

  130. Met bewondering en respect voorde kracht en waardigheid waarmee hij/zij zijn/haar laatste levensjaren heeft volbracht, delen wij u mede dat is overleden mijn/onze…

  131. Kort na het heengaan van zijn/haar geliefde man/vrouw, hebben wij afscheid moeten nemen van onze…….

  132. Hiermee vervullen wij de droeve plicht u kennis te geven van het overlijden van mijn/onze...

  133. Geheel onverwacht is op veel te jonge leeftijd van ons heengegaan mijn/onze……

  134. Voorbereid, maar toch nog geschokt om de grote leegte die hij/zij achterlaat geven wij u kennis van het heengaan/overlijden van mijn/onze.....

  135. Aan het einde van een veelzijdig en gelukkig leven, waarin het hem/haar zwaar viel de beperkingen van de laatste periode te aanvaarden, geven wij kennis van het overlijden van mijn/onze.......

  136. Zacht, kalm en voldaan, omringd door zijn/haar geliefden is van ons weggegleden mijn/onze......

  137. Een bijzonder mens is van ons heengegaan. Wij zijn dankbaar dat hij/zij zijn/haar leven met ons deelde.

  138. Een bijzonder mens heeft ons verlaten maar zijn/haar sterke geest blijft ons nabij. Heden overleed mijn/onze......

  139. Er zijn geen tranen en woorden genoeg voor ons verdriet, nu wij afscheid moeten nemen van mijn/onze......

  140. Zover we konden zijn we met je meegegaan. Nu moeten we je laten gaan. Heden overleed mijn/onze.....

  Bedroefd

  1. Bedroefd, maar dankbaar terugkijkend naar alles wat hij/zij voor ons heeft betekend, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze......

  2. Bedroefd, maar ook wetend dat het zo goed is, hebben wij afscheid genomen van mijn/onze….

  3. Bedroefd, maar dankbaar dat wij hem zolang mochten behouden, geven wij u kennis dat in alle rust van ons is heengegaan/is overleden mijn/onze....

  4. Bedroefd, maar dankbaar dat hem/haar een langer lijden bespaard is gebleven, geven wij u kennis van het heengaan/overlijden van mijn/onze ......

  5. Bedroefd, maar dankbaar voor zijn goede zorgen nemen wij in liefde afscheid van mijn/onze.....

  6. Bedroefd, maar dankbaar voor alle liefde, zorg en toewijding die wij van hem/haar mochten ontvangen, geven wij u kennis dat, toch nog onverwacht van ons is heengegaan mijn/onze.......

  7. Met droefheid delen wij u mede dat, met een glimlach om haar lippen tevreden terugkijkend, van ons is heengegaan mijn/onze....

  8. Heel bedroefd omdat wij haar/hem nu moeten missen, maar dankbaar omdat hij/zij in haar slaap en zonder lijden is heengegaan, geven wij u kennis van het overlijden van mijn/onze.....

  9. Intens bedroefd, maar zeer dankbaar voor de bijzondere plaats die zij in ons leven heeft ingenomen, delen wij u mede dat (plotseling) is overleden mijn/onze ....

  10. Diep bedroefd, maar intens dankbaar voor alles wat hij/zij voor ons heeft betekend, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze ….

  11. Diep bedroefd, maar intens dankbaar voor wie hij was en wat hij voor ons en vele anderen heeft betekend, hebben wij afscheid genomen van mijn/onze….

  12. Diep bedroefd, maar dankbaar voor het vele goede en de liefde die wij van hem/haar mochten ontvangen, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze.....

  13. Diep bedroefd en vervuld van dankbare herinneringen geven wij kennis van het overlijden van mijn/onze ....

  14. Diep bedroefd maar tevens vervuld van mooie herinneringen, geven wij u kennis van het (onverwachte) overlijden van mijn/onze……

  15. Diep bedroefd, maar in alle rust hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze

  16. Zeer bedroefd zijn wij door het veel te vroege overlijden van mijn/onze.....

  17. Diep teneergeslagen zijn wij door het (onverwachte) heengaan van mijn/onze....

  18. Zeer bedroefd, maar met een onuitwisbare herinnering aan zijn/haar leven, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze.....

  19. Na een (langdurige) liefdevolle verzorging in Huize/Verzorgingshuis/Verpleegtehuis ....... is heel rustig van ons heengegaan/is overleden mijn/onze.....

  20. Dankbaar voor de liefdevolle verzorging die hij/zij heeft ondervonden in Zorgcentrum/Verpleeghuis...... delen wij u mede dat (zacht en kalm) is overleden mijn/onze......

  Dankbaar

  1. Intens dankbaar voor alle liefde, warme vriendschap en genegenheid die hij/zij tijdens zijn/haar leven mocht ontvangen is in alle vrede heengegaan mijn/onze ...

  2. Dankbaar voor het leven dat haar gegeven is, geven wij u kennis, dat op 00-jarige leeftijd is overleden mijn/onze….

  3. Dankbaar voor alle liefde en goedheid die wij van hem/haar mochten ontvangen, geven wij u kennis dat, moe en verlangend naar het einde is heengegaan mijn/onze.....

  4. Dankbaar voor de mooie jaren die hij/zij ons heeft gegeven hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze…

  5. Dankbaar voor de liefdevolle verzorging die hij/zij heeft ondervonden in  Zorgcentrum/Verzorgingshuis……., delen wij u mede dat (zacht en kalm) van ons is heengegaan mijn/onze….

  6. Dankbaar voor de liefde en zorg waarmee hij/zij ons tijdens zijn/haar leven heeft omringd en dankbaar dat hem/haar een langer lijden bespaard is gebleven, geven wij u kennis dat na een kortstondige ziekte van ons is heengegaan/is overleden mijn/onze....

  7. Dankbaar dat hij/zij niet langer heeft moeten lijden, maar intens verdrietig om het verlies geven wij u kennis van het heengaan van mijn/onze.....

  8. Dankbaar voor alles wat hij/zij voor ons heeft willen zijn, nemen wij bedroefd afscheid van mijn/onze.......

  9. Wij zijn ontroerd door het overlijden van mijn/onze…..

  10. Wij voelen ons verslagen door het plotselinge overlijden van ....

  11. Met stomheid geslagen, verscheurd van verdriet laten wij weten dat is overleden mijn/onze.....

  12. Verbijsterd zijn wij door het plotselinge overlijden van mijn/onze....

  13. Diep geschokt zijn wij door het plotselinge overlijden van mijn/onze......

  14. Wij zijn diep geschokt en intens verdrietig door het volkomen onverwachte overlijden van mijn/onze…..

  15. Zo geschrokken, zo onwerkelijk is het plotselinge overlijden van mijn/onze .....

  16. Met veel pijn in ons hart hebben wij onverwacht afscheid moeten nemen van mijn/onze ....

  17. Met gevoelens van machteloosheid en diep verdriet geven wij u kennis van het overlijden van mijn/onze ....

  18. Met verslagenheid en onuitsprekelijk verdriet geven wij u kennis dat, voor ons veel te vroeg en geheel onverwacht is heengegaan/is overleden mijn/onze.....

  19. Met machteloosheid en intens verdriet, geven wij u kennis van het overlijden van mijn/onze…..

  20. Tot onze grote ontsteltenis is, voor ons veel te vroeg en geheel onverwacht, van ons heengegaan/is overleden mijn/onze ....

  21. Wij zijn verbijsterd door de snelheid waarmee het leven door de dood werd ingehaald. Wij hebben onverwacht afscheid moeten nemen van mijn/onze.....

  22. Volledig verslagen blijven wij achter na het onverwachte overlijden van mijn/onze......

  Aanhef door de overledene zelf

  1. Dankbaar voor de, dikwijls gedurende vele jaren ondervonden vriendschap en sympathie, neem ik, nu ik aan het eind van mijn leven ben gekomen, bij deze afscheid van verwanten, vrienden en bekenden. Moge het u goed gaan.

  2. Het is een groot voorrecht dankbaar op je leven te mogen terugzien en bewust afscheid te hebben kunnen nemen van dierbaren en vrienden.

  3. Nu de tijd gekomen is, wil ik familie en vrienden van harte bedanken voor hetgeen zij voor mij hebben betekend. Het leven was boeien door de vele snelle ontwikkelingen in de wetenschap, techniek en maatschappij – vaak verbazingwekkend, maar dikwijls ook verbijsterend. Het is voorbij. Aan alle lieve vrienden en familieleden een laatste groet. Geniet van het leven, wees goed voor elkaar.

  4. Na een zeer bewogen leven heb ik deze wereld verlaten. Wat jullie rest zijn, naar ik hoop, dierbare herinneringen.

  5. Het leed is geleden. Als jullie dit lezen is mijn geest reeds onderweg naar het heelal. Treur niet te lang. Ik heb een fantastisch leven gehad en jullie hebben goed voor mij gezorgd. Neem de draad weer op en ga door. Maar sta af en toe even stil en draai je om en geniet van het uitzicht en hetgeen reeds is bereikt. Wees tevreden en vervolg je doel.

  6. Na een langdurige, ongeneeslijke ziekte heb ik ………… (naam) na bijna … jaar huwelijk afscheid moeten nemen van mijn man/vrouw, kinderen, aangetrouwde kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

  7. De boom is gevallen. Ik zal jullie missen. Toch dankbaar geef ik jullie kennis van mijn overlijden.

  8. Mijn laatste groet geldt hen die mij in mijn onvolmaaktheid hartelijkheid gaven en liefhadden.

  9. Familie, vrienden en bekenden:
   heden ben ik heengegaan. Mijn bestaan was, mede dankzij uw aanwezigheid, een genoegen. Ik ben u daar erkentelijk voor. Het gaat u goed.

  10. Na een intens en liefdevol leven dat in het teken stond van mijn man/vrouw, kinderen en kleinkinderen neem ik, .........(naam), vredig afscheid van alles en iedereen die mij dierbaar waren.

  11. Na een intens en liefdevol leven neem ik afscheid van iedereen die mij dierbaar was.

  12. Ik ben niet gelovig maar ik ben wel dankbaar voor het leven dat ik heb mogen leiden.

  13. Omringd door liefde en dankbaar voor een boeiend leven, geef ik de Geest aan mijn Schepper terug.

  14. Vanaf het moment dat ik geaccepteerd heb dat ik zou gaan sterven is de mooiste tijd van mijn leven begonnen. Zekerheid en rust zijn mijn deel geworden.

  15. Dit leven, mij gegeven, was het waard te leven. Vrienden treur niet, nu is het terug gegeven; drink er één op het leven want het heden lacht en de toekomst wacht.

  16. Zonder afscheid van jullie te nemen, ben ik met stille trom vertrokken.

  17. Tot mijn grote verdriet heb ik mijn fantastische leven op moeten geven.

  18. Voor de lange wandeling over de korte plank heb ik het roer zelf in handen genomen en ben van boord gegaan.

  19. Ik was altijd opgeruimd, ik heb altijd opgeruimd, nu ook mijzelf .... Bij eventuele toespraken; houd het kort!

  Euthenasie

  1. Op een door hem/haar zelf, uit overtuiging gekozen wijze is, op ..-..-200. overleden mijn/onze....

  2. Na een moegestreden leven heeft hij/zij voor een weloverwogen stap gekozen, zodat hij/zij nu de rust heeft gevonden waar hij/zij zo naar verlangde.

  3. Na een zeer moedig gestreden strijd en een dappere poging om te proberen toch nog enkele maanden langer van het leven te mogen genieten, is op een door hem/haar zelf uit overtuiging gekozen wijze overleden mijn/onze....

  Aanhef lieve, zorgzame, dierbare

  1. mijn bijzondere man/vrouw

  2. mijn lieve man/vrouw

  3. mijn allerliefste man/vrouw

  4. mijn lieve zorgzame man/vrouw

  5. mijn innig geliefde man/vrouw

  6. mijn dierbare man/vrouw

  7. mijn lieve en markante man/vrouw

  8. mijn trouwe echtgenoot/note

  9. mijn diepgelovige man/vrouw

  10. mijn zeer geliefde man/vrouw

  11. mijn bijzondere en erudiete man

  12. mijn onvergetelijke man/vrouw

  13. mijn dappere man/vrouw

  14. mijn levenslustige man/vrouw

  15. mijn levenskameraad

  16. mijn levensmaatje

  17. mijn maatje

  18. onze zorgzame vader/moeder

  19. onze originele vader/moeder

  20. onze bijzondere vader/moeder

  21. onze inspirerende vader/moeder

  22. onze betrokken vader/moeder

  23. onze geweldige vader/moeder

  24. onze genereuze vader/moeder

  25. onze fantastische vader/moeder

  26. onze lieve, zorgzame vader/moeder

  27. onze pater familias

  28. onze markante vader/moeder

  29. onze onvervangbare vader/moeder

  30. onze eigenzinnige vader/moeder

  31. onze unieke vader/moeder

  32. onze krachtige vader/moeder

  33. onze bevlogen vader/moeder

  34. onze bewonderenswaardige vader/moeder

  35. onze trotse opa/oma

  36. onze geweldige opa/oma

  37. onze super opa/oma

  38. onze altijd belangstellende opa/oma

  Met een knipoog

  1. Gisteren was hij/zij gestrest, vandaag doet hij/zij het rustiger aan.

  2. "Met mijn voeten naar voren". Aan deze, haar zo typerende woorden hebben wij invulling moeten geven.

  3. Geheel tegen zijn flamboyante levensopvatting in is onze luidruchtige levensgenieter op zijn eigen wijze, rustig vertrokken.

  4. Ik weet niet wat jij doet: ik ga alvast naar boven....

  5. We hebben veel van je geleerd, behalve hoe we je moeten missen.

  6. Tegen alle afspraken in ben je toch gegaan.

  7. Lieve mensen, het leed is geleden. Als jullie dit lezen is mijn geest reeds onderweg.

  Bij een ongeval

  1. Door een ongeval is uit ons midden weggevallen mijn/onze....

  2. Door een tragisch ongeval is ons plotseling ontvallen mijn/onze....

  3. Na een noodlottig ongeval nemen wij afscheid van mijn/onze.....

  4. Verslagen geven wij u kennis dat ten gevolgen van een noodlottig ongeval van ons is weggenomen mijn/onze....

  5. Heden nam de Here op Zijn tijd en wijze na een (ernstig) ongeval tot Zich mijn/onze.....

  6. Onwezenlijk, oneerlijk, niet te begrijpen. Door een tragisch ongeval zijn wij ..... kwijtgeraakt.

  7. Vol ongeloof en met ontzetting delen wij u mede dat na een noodlottig ongeval van ons is heengegaan mijn/onze...

  8. Verbijsterd en verdrietig geven wij u kennis dat, na een tragisch ongeval uit ons midden is weggenomen mijn/onze.....

  9. Met verslagenheid en onuitsprekelijk verdriet geven wij u kennis dat, tengevolge van een noodlottig ongeval, voor ons veel te vroeg en geheel onverwacht is heengegaan/is overleden mijn/onze ........

  10. Verbijsterd en verdrietig geven wij u kennis dat, na een tragisch ongeval uit ons midden is weggenomen mijn/onze.....

  11. Met onbeschrijfelijk verdriet geven wij u kennis dat bij een noodlottig ongeval in  …….. (plaats) om het leven is gekomen mijn/onze……

  12. Tot ons grote verdriet is, zeer onverwacht, door een noodlottig ongeval om het leven gekomen mijn/onze.....

  13. Een noodlottig ongeval heeft een voortijdig einde gemaakt aan het leven van mijn/onze......

  14. Door een verkeersongeval is plotseling uit ons leven weggerukt mijn/onze.....

  15. In de bloei van zijn leven en met grootse plannen voor de toekomst is na een tragisch ongeluk uit ons leven gerukt mijn/onze...

  16. Tijdens het uitoefenen van zijn werk is een noodlottig ongeluk hem fataal geworden.

  Religieuze aanhef

  1. Heden is verheven tot heerlijkheid mijn/onze.....

  2. De Here heeft tot Zich genomen mijn/onze......

  3. Op de dag van de opstanding is rustig ingeslapen mijn/onze.....

  4. In de Vrede van Christus en gesterkt door het H. Sacrament der zieken overleed mijn/onze....

  5. In de zekerheid van zijn geloof is overleden
   mijn/onze......

  6. In dankbaar gedenken vertrouwen wij aan God toe mijn/onze....

  7. Wij hebben aan Gods liefde moeten toevertrouwen mijn/onze............

  8. God heeft thuisgehaald mijn/onze.....

  9. Heden is in de volle overgave des geloofs ontslapen mijn/onze......

  10. Onverwacht heeft God tot Zich geroepen (genomen) mijn/onze.....

  11. De Here heeft uit ons midden tot Zich geroepen (genomen) mijn/onze......

  12. In het volste vertrouwen dat God niets aan het toeval overlaat, is overleden mijn/onze.....

  13. Na een leven vol liefde, goedheid, hartelijkheid heeft de Here plotseling tot Zich genomen mijn/onze.....

  14. Verdrietig maar dankbaar dat hem verder lijden bespaard is gebleven, delen wij u mede dat in volle overgave is overgaan naar Gods Rijk mijn/onze....

  15. Voorzien van het H. Sacrament der zieken hebben wij bedroefd afscheid genomen van mijn/onze......

  16. Heden is, na actief en intens te hebben geleefd, in de volle overtuiging van zijn/haar Heer en Heiland ontslapen (overleden mijn/onze.....

  17. Met droefheid geven wij u kennis dat door zijn Schepper tot het Eeuwig Leven is geroepen mijn/onze......

  18. Na een bewogen leven, in groot Godsvertrouwen is overledene mijn/onze....

  19. Na een leven, rijk aan zegeningen is door God tot Zich geroepen mijn/onze....

  20. Op zijn tijd, doch voor ons onverwacht, heeft de Here tot Zich geroepen mijn/onze....

  21. Met intens verdriet namen wij kennis dat God, geheel onverwacht, tot Zich heeft genomen mijn/onze...

  22. In de rotsvaste overtuiging in een Leven na de dood en in de wetenschap dat zij/hij terugkeert naar haar/zijn Schepper en Verlosser is (onverwacht) overleden mijn/onze......

  23. Na een welbesteed leven, in dienst van God en de medemens, is in gelovig vertrouwen op de Heer, van ons heengegaan mijn/onze....

  24. Heden heeft de HEERE uit ons midden weggenomen, in volle zekerheids des geloofs, mijn/onze......

  25. Heden nam de Heer in Zijn eeuwige Heerlijkheid tot Zich mijn/onze....

  26. Voor ons onverwacht, maar op Zijn tijd, heeft de Here tot Zich genomen mijn/onze....

  27. De Heer heeft verlost en thuisgehaald Zijn kind, mijn/onze.....

  28. Heden behaagde het de Heere plotseling uit ons midden weg te nemen mijn/onze...

  29. In Gods heerlijkheid opgenomen en wachtend op de nieuwe morgen is van ons heengegaan mijn/onze....

  30. Op ..-..-.... is afgereisd naar het Eeuwige Oosten mijn/onze.....

  31. Heden is opgenomen in een Hoger Leven mijn/onze....

  32. Onverwacht is van ons heengegaan naar zijn Vader mijn/onze....

  33. In zijn ondoorgrondelijke wijsheid behaagde het de Heere uit ons midden weg te nemen mijn/onze

  34. In gelovig vertouwen, dat hij/zij nu thuis is bij zijn en onze God, geven wij u kennis van het overlijden van mijn/onze.....

  35. Bedroefd om zijn heengaan, maar met een dankbare herinnering aan de liefde die hij/zij ons heeft gegeven, delen wij u mede dat in het volle vertrouwen op zijn Heer en Heiland van ons is heengegaan mijn/onze......

  36. Bedroefd om zijn/haar heengaan, maar dankbaar voor al het goede dat wij van hem/haar mochten ontvangen, geven wij u kennis dat, na te zijn voorzien van het Heilig Sacrament der zieken en in volle overgave aan de Heer, vredig van ons is heengegaan/is overleden mijn/onze ......

  37. Heden is verheven tot heerlijkheid mijn/onze ………

  38. Heden werd, in alle rust en zekerheid van het geloof, door God tot Zich genomen mijn/onze....

  39. Na een intens, krachtig en bewogen leven heeft God tot Zich genomen mijn/onze ……

  40. Nu hij/zij haar lijdensweg van de laatste tijd op aarde heeft mogen beëindigen is hij/zij opgenomen in de heerlijkheid des Heeren. Op 00-00-20xx. is overleden mijn/onze ……

  41. In Gods ontferming is opgenomen mijn/onze ….

  42. Met volledige overgave en vertrouwen in God is overleden mijn/onze…..


  43. Bedroefd, maar oprecht dankbaar voor wat hij/zij tijdens zijn/haar leven voor ons heeft betekend, delen wij u mede dat mijn man/vrouw, onze vader/moeder en opa/oma op ..jarige leeftijd van ons is heengegaan en zijn rust heeft gevonden bij zijn Lieve Heer.

  44. In Gods ontferming is opgenomen mijn /onze……

  45. Intens verdrietig en diep geschokt zijn wij dat de HEERE plotseling uit ons midden heeft weggenomen mijn/onze….

  46. In volle overgave aan God, de Almachtige, is in Christus, Gods Zoon, ontslapen mijn/onze…..

  47. Na een arbeidzaam leven, heeft de hemelse Vader tot Zich genomen mijn/onze….

  48. De “Grote Baas” heeft hem geroepen.

  49. Vandaag is naar zijn Vader gegaan mijn/onze…..

  50. …………… is vredig ingeslapen, gesterkt door het H. Sacrament der zieken, in de leeftijd van .. jaar.

  51. Dankbaar wat hij/zij in zijn/haar lange leven voor ons en zovele anderen heeft betekend, delen wij u mede dat God tot Zich genomen heeft mijn/onze…….

  52. Een vergevingsgezind, diep gelovig en trouw mens is van ons heengegaan.

  53. Actief als hij was en tot het laatste moment aanwezig is ..... (naam) gesterkt door zijn geloof aan zijn laatste reis begonnen.

  54. Na een periode van steeds toenemende belemmeringen van lichaam en geest is, in het geloof in Gods erbarmen, van ons heengegaan mijn/onze......

  55. Na een blijmoedig en dapper leven, vol liefde en warmte voor anderen, is in geloof en vertrouwen van ons heengegaan mijn/onze.....

  Rooms Katholiek

  1. Bedroefd delen wij u mede dat, voorzien van het Heilig Sacrament der Zieken, van ons is heengegaan mijn/onze........

  2. Bedroefd om zijn/haar heengaan, maar dankbaar voor al het goede dat wij van hem/haar mochten ontvangen, geven wij u kennis dat, na te zijn voorzien van het Heilig Sacrament der Zieken en in volle overgave aan de Heer, vredig van ons is heengegaan mijn/onze.....

  3. Bedroefd, maar dankbaar dat een groter lijden hem bespaard is gebleven, geven wij u kennis dat, gesterkt door het H. Sacrament der zieken, is overleden mijn/onze...

  4. Na een kortstondig ziekbed en na het H. Sacrament der Zieken te hebben mogen ontvangen is overleden mijn/onze.....

  5. Bedroefd, maar dankbaar dat wij zolang  zijn/haar liefde, zorgzaamheid en wijsheid mochten ervaren, delen wij u mede dat, gesterkt door het H. Sacrament der Zieken, omringd door zijn/haar kinderen is overleden mijn/onze...

  6. Geveld door een zeer ernstige ziekte is, gesterkt door her H. Sacrament der Zieken, (rustig) overleden mijn/onze.....

  7. Tot onze grote droefheid is, gesterkt door het H. Sacrament der Stervenden, rustig overleden mijn/onze.......

  8. Gesterkt door het H. Sacrament der Zieken is hij/zij, in vrede en volledige overgave, de poort van de dood doorgegaan.

  9. Dankbaar voor het leven dat wij samen deelden is, na getroost en gesterkt te zijn door het H. Sacrament der Zieken, omringd door zijn/haar dierbaren overleden mijn/onze.....

  Verdrietig

  1. Verdrietig zijn wij, nu ..........

  2. Verdrietig nemen wij afscheid van mijn/onze…..

  3. Met verdriet hebben wij kennis genomen van het overlijden van ….

  4. Verdrietig hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze…..

  5. Met veel verdriet hebben wij uit ons leven moeten laten gaan mijn/onze......

  6. Verdrietig, maar in alle rust hebben wij afscheid genomen van mijn/onze……

  7. Het maakt ons stil en verdrietig zo plots afscheid te moeten nemen van mijn/onze.....

  8. Verdrietig delen wij u mede dat, toch nog onverwacht, door een medische misser is overleden mijn/onze....

  9. Verdrietig berichten wij u dat het leven van onze lieve vader/moeder, schoonvader/schoonmoeder, opa/oma is overgegaan in dierbare herinneringen.

  10. Tot ons verdriet, maar dankbaar dat wij hem/haar altijd in ons midden mochten hebben, stellen wij u op de hoogte van het overlijden van mijn/onze ….

  11. Diep verdrietig, maar in het besef dat hij/zij het einde als een bevrijding beschouwde, geven wij u kennis van het overlijden van mijn/onze….

  12. Overmand door verdriet en in het diepst geraakt zijn wij door het (plotselinge) overlijden van mijn/onze…

  13. Verdrietig delen wij u mede dat het leven van mijn/onze ........ is overgegaan in dierbare herinneringen.

  14. Intens verdrietig nemen wij afscheid van mijn/onze ....

  15. Intens verdrietig geven wij u kennis van het overlijden van mijn/onze ….

  16. Met intens verdriet geven wij u kennis van het heengaan van mijn/onze…..

  17. Wij voelen ons intens verdrietig door het overlijden van mijn/onze…..

  18. In stil verdriet nemen wij afscheid van mijn/onze ....

  19. Tot ons verdriet hebben wij voorgoed afscheid moeten nemen van mijn/onze ....

  20. Heel verdrietig moeten wij afscheid nemen van mijn/onze ......

  21. Het doet ons verdriet u in kennis te moeten stellen van het overlijden van mijn/onze .....

  22. Verdrietig, maar trots om wie hij/zij was, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze ……

  23. Verdrietig, maar met veel mooie herinneringen hebben wij afscheid genomen van mijn/onze ....

  24. Verdrietig, maar met mooie herinneringen aan een heel gelukkig leven, geven wij u kennis van het overlijden van mijn/onze ……

  25. Er zijn geen tranen en woorden genoeg voor ons verdriet nu wij afscheid moeten nemen van mijn/onze......

  26. In stil en diep verdriet en in dankbaarheid namen wij afscheid van mijn/onze ......

  27. Met grote bewondering en dankbaarheid voor wie hij/zij voor ons was, nemen wij met veel verdriet afscheid van mijn/onze….

  28. Met groot verdriet, maar ook met diepe bewondering voor de wijze waarop hij/zijn zijn/haar strijd heeft gestreden, geven wij u kennis van het heengaan van mijn/onze.......

  29. Intens verdrietig, maar met een onuitwisbare herinnering aan zijn leven, hebben wij geheel onverwacht afscheid moeten nemen van mijn/onze......

  30. Heel verdrietig en vol ongeloof zijn wij, nadat zo plotseling maar heel rustig is ingeslapen mijn/onze……

  31. Nog volop in het leven en bruisend van energie hebben wij met intens verdriet, geheel onverwacht afscheid moeten nemen van mijn/onze ….

  32. Tot ons grote verdriet is tijdens zijn/haar vakantie in ....... geheel onverwacht overleden mijn/onze .......

  33. Tot ons onuitsprekelijk verdriet is overleden mijn/onze…..

  34. Tot onze verbijstering is plotseling van onze heengegaan mijn/onze…..

  Bij zelfdoding

  1. Met respect voor zijn beslissing die hij/zij zelf heeft genomen, geven wij diep geschokt kennis van het overlijden van mijn/onze .....

  2. Het was helaas zijn eigen wens.

  3. Vast besloten om niet meer verder te leven is, tot ons verdriet overleden/van ons heengegaan mijn/onze.....

  4. Hij verkoos zijn eigen weg te gaan ....

  5. In zijn/haar wanhoop koos hij/zij, op een moment van diepe eenzaamheid voor deze weg. Naast verdriet is plaats voor respect.

  6. Na een moeilijke periode heeft afscheid van het leven genomen mijn/onze…..

  7. Dit was jouw keuze, voor ons onbegrijpelijk. Van ons is heengegaan…..

  8. ....... (naam) is er niet meer. Op zoek naar verlossing heeft hij/zij zijn/haar eigen keuze gemaakt.

  9. .......(naam) heeft op ..-..-.... besloten zijn eigen weg te gaan.

  10. Hij/zij vond het leven te moeilijk.

  11. Eindelijk is hij/zij bevrijd uit een leven dat zijn/haar krachten te boven ging

  12. ....... (naam) heeft besloten definitief afstand te doen van zijn ontrouwe omhulsel.

  13. Weloverwogen heeft ....... (naam) zijn/haar eigen keus gemaakt en zullen zijn/haar besluit moeten respecteren.

  14. Met vreugde verwacht, in liefde ontvangen, maar ...... (naam) heeft zich bedacht

  15. ...... (naam) is uit het leven gestapt. Het is goed zo.

  16. Na lang knokken heb ik op mijn eigen wijze afscheid genomen van dit leven dat ik zozeer heb liefgehad.

  17. Ik ben klaar met het leven. Dank aan mijn vrienden, die mijn besluit respecteerden. Dank aan de Einder voor informatie die mij de regie over mijn leven liet.

  Bij ziekbed

  1. Na een kortstondig ziekbed is overleden mijn/onze….

  2. Na een kortstondig ziekbed is rustig weggegleden mijn/onze....

  3. Na een kortstondig maar hevig ziekbed overleden mijn/onze…

  4. Na een korte periode van ziek zijn, is overleden mijn/onze ………

  5. Na een goed leven en een korte strijd hebben wij afscheid genomen van…….

  6. Na een fel verzet in een ongelijke strijd is van ons heengegaan mijn/onze…..

  7. Na een korte periode waarin wij hoopten op herstel, is tot ons grote verdriet overleden mijn/onze....

  8. Na een periode van hoop en vrees moeten wij afscheid nemen van mijn/onze….

  9. Na jaren van strijd is een einde gekomen aan het leven van mijn/onze....

  10. Na een ongelijke, veel te lange strijd tegen een sluipende ziekte is van ons heengegaan mijn/onze....

  11. Na een jaar van strijd tegen een slopende ziekte en vele dapper ondergane behandelingen, is van ons heengegaan mijn/onze………

  12. Na een moedige maar oneerlijke strijd is van ons heengegaan mijn/onze......

  13. Na een moedige, oneerlijke en niet te winnen strijd is overleden mijn/onze .......

  14. Na een moedig en geduldig gedragen lijden is van ons heengegaan mijn/onze.....

  15. Na een lange dappere strijd is op veel te jonge leeftijd overleden mijn/onze.....

  16. Na een lange dappere, maar vergeefse strijd is van ons heengegaan mijn/onze……

  17. Na een periode van afnemende gezondheid is rustig ingeslapen mijn/onze……

  18. Na een rijk gevuld lang leven is, na veel pijn de laatste jaren, rustig ingeslapen mijn/onze ….

  19. Na een dappere strijd, zo moedig ondergaan, is toch nog onverwacht van ons heen gegaan mijn/onze.....

  20. Na een leven geleefd te hebben op jouw eigen wijze, heb je na een strijd van ... jaar afscheid genomen.

  21. Na een kortstondig ziekbed en na het H. Sacrament der Zieken te hebben ontvangen is overleden mijn/onze …..

  22. Na een ziekbed van enige weken, (maanden, jaren), doch krachtig van geest is, voorzien van de Heilige Sacramenten overleden mijn/onze... 

  23. Na een geduldig gedragen lijden en nadat hij/zij afscheid van ons had genomen, overleed in alle rust mijn/onze ......

  24. Na een werkzaam en liefdevol leven is heden, na een lange tijd van hoop en vrees, toch nog onverwacht van ons heengegaan/overleden mijn/onze ....

  25. Na een langdurig ziekbed en op bijzondere wijze hiermee omgegaan, hebben wij op een rustige wijze afscheid genomen van mijn/onze…..

  26. Na bijna  ...... weken van hoop en onzekerheid hebben wij toch nog onverwacht afscheid moeten nemen van mijn/onze.....

  27. Na een langdurig en moedig gedragen lijden is toch nog onverwacht, zacht en kalm, van ons heengegaan/is overleden mijn/onze....

  28. Na een gelukkig leven, waaronder ..  gelukkige huwelijksjaren, is door een korrtstondige, meedogenloze ziekte een einde gekomen aan het leven van mijn/onze....

  29. Aan een veel te kort leven op aarde is, na een kortstondig ziekbed, een einde gekomen. 

  30. Aan het einde van een lang en goed leven, is na een waardig gedragen ziekte, overleden mijn/onze......

  31. Ondanks zijn/haar positieve instelling heeft hij/zij de oneerlijke strijd toch moeten opgeven.

  32. Ondanks zijn/haar enorme wilskracht heeft hij/zij moeten capituleren voor een niet te beïnvloeden progressieve ziekte. Woorden schieten tekort voor het verlies van mijn/onze....

  33. Ondanks zijn/haar positieve instelling en enorme vechtlust heeft hij/zij deze strijd niet kunnen winnen. Met veel verdriet geven wij u kennis van het overlijden van mijn/onze…..

  34. Dankzij zijn/haar doorzettingsvermogen en flair knokte hij/zij zich altijd overal doorheen. Helaas heeft hij/zij de laatste strijd moeten opgeven.

  35. Zijn/haar tomeloze energie kon het niet winnen van de verraderlijke ziekte die haar/zijn lichaam van binnen uit ondermijnde.
   op ..-..-20xx. overleed mijn/onze.......

  36. Even waardig en dapper als hij/zij zijn/haar ziekte heeft gedragen stierf mijn/onze .....

  37. Jarenlang vocht hij/zij tegen zijn/haar ziekte. Steeds weer kwam hij/zij een crisis te boven. Deze keer niet. Wij verloren mijn/onze……

  38. Tot het laatst vervuld van hoop, maar door zijn lichaam in de steek gelaten, is vredig van ons heengegaan mijn/onze….

  39. Tot ons grote verdriet is, na een zware strijd tegen een ongeneeslijke ziekte, overleden mijn/onze….

  40. Tot de laatste minuut heeft hij/zij geknokt tegen het ziek zijn. Wij zijn intens verdrietig dat is overleden mijn/onze.....

  41. Tot onze grote verdriet is, na een ziekte van enkele weken/maanden, een einde gekomen aan het leven van mijn/onze.....

  42. Bewogen en met gemengde gevoelens van verdriet en opluchting dat een verder lijden hem/haar bespaard is gebleven, hebben wij afscheid genomen van mijn/onze.....

  43. Omringd door zijn dierbaren is na een moedige strijd, vredig heengegaan mijn/onze….

  44. In de wetenschap dat hem/haar een verder lijden bespaard is gebleven is van ons heengegaan mijn/onze

  45. Op 00-00-2... is tot ons verdriet na een kortstondige maar ernstige ziekte rustig overleden mijn/onze.....

  46. Aan het einde van zijn/haar …ste levensjaar is, na een zeer actief leven dat gevolgd werd door een lange periode van ziekte, toch nog onverwacht overleden mijn/onze…..

  47. Met al zijn/haar strijdlust en wilskracht heeft hij/zij de strijd niet kunnen winnen. Na alle fijne jaren die wij met hem/haar mochten beleven, hebben wij met veel verdriet afscheid moeten nemen van mijn/onze......

  48. Na een jarenlange zeer moedig gestreden strijd en een dappere poging om te proberen toch nog enkele jaren extra van het leven te moge genieten, hebben wij helaas veel te vroeg afscheid moeten nemen van mijn/onze…….

  49. Constant vechtend voor het leven is na een moeizame strijd op 00-00-0000 een einde gekomen aan het leven van mijn/onze ......

  50. Bewogen en met gemengde gevoelens van verdriet en opluchting dat verder lijden hem/haar bespaard is gebleven, hebben wij afscheid genomen van mijn/onze.......

  51. Vol bewondering voor de wijze waarop hij/zij het onvermijdelijke aanvaardde en daarmee het afscheid voor ons minder moeilijk maakte, geven wij u kennis van het overlijden mijn/onze.....

  52. Met grote bewondering en respect voor de kracht en waardigheid waarmee hij/zij met zijn/haar ziekte omging, hebben wij afscheid genomen van mijn/onze.....

  53. Verdrietig maar dankbaar dat hem/haar verder lijden bespaard is gebleven, delen wij u mede dat is overleden/van ons is heengegaan mijn/onze .....

  54. Verdrietig, maar dankbaar dat een verder lijden hem bespaard is gebleven, stellen wij u in kennis van het overlijden van mijn/onze …….

  55. Verdrietig, maar ook met diep respect voor de wijze waarop hij/zij zijn/haar ziekte wist te dragen, geven wij u kennis van het overlijden van mijn/onze.....

  56. Met enorme bewondering en respect voor de manier waarop hij/zij zijn/haar strijd heeft gestreden hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze......

  57. Bewonderenswaardig was zijn/haar levenskracht. Sterk was hij/zij in de strijd tegen de ziekte. In alle rust is van ons heengegaan mijn/onze.....

  58. Met het respect dat hij/zij heeft afgedwongen door het gevecht dat hij/zij de afgelopen jaren heeft gevoerd, delen wij u mede dat is overleden mijn/onze....

  59. Met veel verdriet, maar vol bewondering en respect voor zijn/haar vechtlust en doorzettingsvermogen, delen wij u mede dat, na een intens en veel bewogen leven met aan het einde veel pijn en strijd, is overleden mijn/onze.......

  60. Met een hart vol verdriet, maar dankbaar voor alle liefde die wij van hem/haar mochten ontvangen geven wij u kennis van het plotselinge  heengaan van mijn/onze...

  61. Stil van verdriet en vol bewondering voor de kracht waarmee zij haar ziekte bevocht, is rustig en in onze aanwezigheid onverwacht overleden onze……

  62. Hoewel wij wisten dat hij/zij ziek was, kwam zijn/haar overlijden toch nog onverwacht en veel te vroeg. Wij zijn dan ook geschokt en verdrietig door het overlijden van mijn/onze.....

  63. Nadat er aanvankelijk nog hoop was bleek zijn/haar strijdlust en moed niet opgewassen tegen de slopende ziekte die hem heeft getroffen. Met veel verdriet geven wij u kennis van het heengaan/overlijden van mijn/onze.....

  64. Met groot verdriet, maar ook met diepe bewondering voor de wijze waarop hij/zij zijn/haar strijd heeft gestreden, geven wij u kennis dat zacht en kalm van ons is heengegaan mijn/onze....

  65. Intens verdrietig en vol bewondering voor de wijze waarop hij/zij met zijn/haar ziekte is omgegaan, geven wij u kennis van het overlijden van mijn/onze....

  66. Intens verdrietig, maar met een diep respect voor de geweldige strijd die hij/zij heeft geleverd om bij ons te kunnen blijven, delen wij u mede dat in zijn/haar vertrouwde omgeving is ingeslapen/overleden mijn/onze….

  67. Tot ons groot verdriet is na een fatale ziekte rustig ingeslapen/overleden mijn/onze……

  68. Tot ons groot verdriet is, na jaren van langzaam afnemende gezondheid, heel rustig van ons heengegaan mijn/onze ....

  69. In de kracht van zijn/haar leven ging totaal onverwacht van ons heen mijn/onze.....

  70. Dankbaar dat zij niet langer heeft moeten lijden, maar intens verdrietig om het verlies geven wij u kennis van het heengaan van mijn/onze.....

  71. Bedroefd, maar dankbaar dat hem/haar een langer lijden bespaard is gebleven, geven wij u kennis van het heengaan/overlijden van mijn/onze ......

  72. Bedroefd, maar dankbaar dat hij/zij uit haar lijden is verlost, geven wij u kennis van het overlijden van mijn/onze…..

  73. Bedroefd maar dankbaar dat wij zo lang zijn/haar liefde, zorgzaamheid en wijsheid mochten ervaren, delen wij u mede dat, gesterkt door het H. Sacrament der zieken, omringd door zijn/haar kinderen is overleden mijn/onze…..

  74. Bedroefd omdat wij hem/haar moeten missen, maar dankbaar voor zijn/haar rijke leven dat wij met hem/haar mochten delen, is na een blijmoedig gedragen lijden van ons heengegaan mijn/onze…..

  75. Bedroefd, maar opgelucht dat verder lijden hem bespaard is gebleven, is plotseling/onverwacht overleden mijn/onze…..

  76. Bedroefd en toch dankbaar dat aan zijn lijden nu een einde is gekomen, delen wij u mede dat na een langdurig ziekbed, dat hij/zij op bewonderenswaardige wijze heeft gedragen, van ons is heengegaan mijn/onze…..

  77. Bedroefd, maar met grote bewondering voor zijn optimisme tijdens zijn leven en in het bijzonder tijdens zijn ziekte, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze…..

  78. Tot onze droefenis is na een kortstondig en moedig gedragen lijden van ons heengegaan mijn/onze….

  79. Met grote droefheid geven wij u kennis dat, na een kortstondige ziekbed is overleden mijn/onze.....

  80. Heden behaagde het de Here, tot onze diepe droefheid, na een langdurige (kortstondige) ziekte, toch nog onverwacht, uit ons midden weg te nemen mijn/onze....

  81. Met grote droefheid geven wij u kennis dat, na een geduldig gedragen lijden, de Here tot Zich heeft genomen mijn/onze.....

  82. Diep ontroerd door de moed en de kracht waarmee hij tot het laatst heeft gevochten om bij ons te blijven en intens dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend en gedaan, hebben wij afscheid genomen van mijn/onze….

  83. Machteloos en met veel verdriet moesten wij toezien dat, na een oneerlijke strijd die hij/zij op positieve en dappere manier heeft gestreden, te vroeg van ons is heengegaan mijn/onze.......

  84. Strijdbaar tot het laatst is in alle rust, omringd door zijn/haar kinderen, heengegaan onze…..

  Onderscheidingen overledene

  Veel belang wordt er aan gehecht als men tijdens zijn leven een onderscheiding heeft ontvangen. Deze onderscheiding kan onder de naam van de overledene worden vermeld. Onderstaand een lijst van Koninklijke onderscheidingen welke op de kaart vermeldt kunnen worden:

  Militaire Willemsorde
  Orde van de Nederlandse Leeuw
  Orde van Oranje-Nassau
  Huisorde van de Gouden Leeuw van Nassau
  Huisorde van Oranje

  Onderlinge rangorde der Nederlandse staatsorden

   1. Alle graden van de Militaire Willemsorde;
   2. Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw; 
   3. Grootkruis in de Orde van Oranje Nassau;
   4.  Kommandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw;
   5. Grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau;
   6. Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau; 
   7. Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw;
   8. Officier in de Orde van Oranje-Nassau; 
   9. Ridder in de Orde van Oranje-Nassau;
   10.  Broeder in de Orde van de Nederlandse Leeuw;
   11. Eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau in Goud;
   12. Eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau in Zilver;
  • Eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau in Brons;

  LET OP: Vanaf 1 januari 1955 worden de versierselen van Rijkswege in bruikleen verstrekt. Het woord bruikleen geeft aan dat men in het bezit wordt gesteld van het versiersel doch dat men geen eigendom verkrijgt. Het versiersel is en blijft eigendom van de Staat der Nederlanden. Daarom moeten versiersel na het overlijden wordt teruggestuurd. Men kan, indien daartoe de wens wordt uitgesproken, ook met de Kanselarij der Nederlandse Orden een afspraak maken om het versiersel in langdurige bruikleen te behouden doch dan dienen de erfgenamen wel een waarborgsom te betalen, die, bij het later alsnog inleveren van het versiersel, aan de nabestaanden weer wordt terugbetaald.

  Dankwoord rouwkaart

  Dankwoord

  1. Wij zijn dankbaar voor de goede zorgen van de medewerkers van Verpleeghuis/Zorgcentrum………….

  2. Wij willen het personeel/medewerkers van Verpleeghuis/Zorgcentrum bedanken voor de liefdevolle verzorging van …………………

  3. Onze grote dankbaarheid gaat uit naar de liefdevolle zorg van het personeel van ………………

  4. Onze dank gaat uit naar het team van ………………….. voor hun inzet en goede zorg.

  5. Met dank voor de goede verzorging in .......

  6. Wij danken hen die hem/haar zo liefdevol hebben verzorgd.

  7. Wij danken allen die hem/haar de afgelopen jaren zo goed en liefdevol hebben verzorgd.

  8. Onze dank gaat uit naar ........... waar hij/zij met een deken van zorg, liefde en warmte is bedekt.

  9. Veel dankbaarheid, respect en waardering gaat uit naar alle medewerkers en het verplegend personeel van Zorgcentrum/Verpleeghuis.................. Mijn man/vrouw heeft daar zijn/haar laatste levensfase mogen doorbrengen en hij/zij werd omringd met alle zorg en tederheid.
  © 2022 Memento | Jacob Roggeveenstraat 4 Emmen